Polsko opět posiluje a staví nová kasárna

Jsme v Limanowě, v místě, kde vzniká vojenská jednotka sil územní obrany. Staví se budova kasáren, administrativní budova, garáže a školící zařízení. Jedná se o jednu z největších investic. Jeho cena je přibližně 100 milionů PLN. Sídlit zde bude 114. prapor lehké pěchoty, který bude působit v Limanowě, župě Myślenice, župě Nowy Targ, župě Tatra a župe Nowy Sącz – uvedl v Limanowé místopředseda vlády W. Kosiniak-Kamysz.

V nově vybudovaném kasárenském areálu v Limanowé se sešel náčelník Ministerstva národní obrany s malopolskými územími. 

„Vojáci budou mít mimořádné místo pro svou činnost, pro cvičení, pro přípravu, ale především zde budou pro obyvatele čtvrti Limanowa. Jedná se o společnou investici s místní samosprávou. Rád bych poděkoval všem, kteří tento areál starostovi darovali. Děkujeme všem, kteří tuto investici realizují. Doba výstavby bude ukončena na konci tohoto roku a tento prostor bude připraven k užívání v únoru 2025,“ řekl místopředseda vlády při setkání s vojáky.
 
Investice, jejíž hodnota dosahuje 100 milionů zlotých, má zajistit sociální a životní podmínky vojákům 114. praporu lehké pěchoty, který po plné výzbroji bude tvořit 650 vojáků, z toho 600 vojáků územní vojenské služby a 50 vojáků z povolání. . Součástí vojenského areálu budou mimo jiné: kasárna a administrativní budova o ploše 8 600 m2, garáže pro vojenská vozidla: 1 700 m2 užitné plochy a zázemí výcvikové infrastruktury. Celý se bude rozkládat na ploše cca 12 ha. Dokončení stavby je naplánováno na prosinec 2024 a předání armádě po kolaudaci na začátku roku 2025. 

„To je záruka bezpečnosti, posiluje naši obranu a pomoc v krizových situacích. Síly územní obrany se osvědčily a prokázaly, že jsou užitečné, že jsou potřebné, že poskytují pomoc místnímu obyvatelstvu. Budují sílu polské armády. V letošním roce přejdou síly územní obrany pod dohled generálního štábu polské armády. To byl náš slib. Protože dosáhnou plné funkční, bojové schopnosti. Jsme na to připraveni. Je velmi důležité systematizovat strukturu fungování armády. Zájem obyvatel, kteří se zapojí do WOT, je velmi vysoký. Je spousta mladých lidí, kteří se zapojují do územní obrany, chtějí jednat, pomáhat, trénovat a mají co nejlepší možnosti rozvoje,“ vzal na vědomí W. Kosiniak-Kamysz, místopředseda Rady ministrů.
 
V současné době se dokončují práce na surové, uzavřené fázi investice. Výstavba kasáren pro 114. prapor lehké pěchoty v Limanowé, který je součástí 11. brigády územní obrany Malopolska, probíhá v modelu partnerství veřejnosti a veřejnosti.
 
***
 
11. malopolská brigáda územní obrany pojmenovaná po Brig. Leopold Okulicki alias Niedźwiadek sídlí v Kraków-Rząska. Přebírá tradice skupiny Home Army „Żelbet“. Byla založena v lednu 2018. Brigáda se skládá ze čtyř lehkých pěchotních praporů: Kraków-Rząska 111bp, Oświęcim 112bp, Tarnów 113bp, Limanowa 114bp. Velitelem brigády je plukovník Marcin SIUDZIŃSKI. Brigáda má přes 2200 vojáků.
 
Úkolem brigády je mimo jiné bránit a podporovat místní komunity, tedy reagovat na situace přírodních katastrof, katastrof či havárií v oblasti trvalé odpovědnosti – Malopolském vojvodství. Dále provádění obranných činností ve spolupráci s operačními a podpůrnými jednotkami a prvky nevojenského systému (UPM); provádění nezávislých nekonvenčních operací, operací proti podvracení a vylodění; účast na zabezpečení příjmu a rozvoje spojeneckých posilových sil v určených oblastech; realizace projektů krizového řízení; provozování informační činnosti.