Premiér ocenil modernizační projekty pro Ukrajinu

Předseda vlády ČR Petr Fiala navštívil závod společnosti Excalibur Army ve Šternberku na Olomoucku. Výrobce vojenské techniky je zapojen do mezinárodního projektu modernizace tanků T-72 pro Ukrajinu, který spolufinancují USA a Nizozemsko a koordinuje Ministerstvo obrany ČR. Premiéra proto při jednání s vedením společnosti a prohlídce výrobního závodu doprovázeli rovněž 1. náměstek ministryně obrany František Šulc a ředitel Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS) Aleš Vytečka.

Ruská agrese na Ukrajině výrazně zhoršila bezpečnostní situaci ve světě. Česká republika a náš obranný průmysl dokázaly na nastalou změnu poměrů rychle reagovat, navýšit výrobní kapacity a zapojit se do bezpečnostní spolupráce zemí NATO a Ukrajiny. Česko i díky okamžitému zapojení soukromých firem patří k zemím, které dodaly vojenskou pomoc jako vůbec první.

„A právě vojenská pomoc na komerční bázi dnes tvoří velkou většinu dodávek na Ukrajinu. Proto jsem se rozhodl navštívit české firmy, které v této oblasti působí, jako první pak zdejší společnost Excalibur Army, která je zapojena do mezinárodního projektu modernizace tanků T-72 pro Ukrajinu. Rychlá reakce a navýšení výrobních i obchodních kapacit českých firem jednoznačně ukázala, že agilní obranný průmysl je stěžejním prvkem pro bezpečnost státu. Zapojení průmyslu prospívá české ekonomice, protože se stále zvyšuje produkce a vznikají kvalifikovaná pracovní místa,“ uvedl premiér.

Klíčová pomoc domácího obranného průmyslu

Podle 1. náměstka ministryně obrany Františka Šulce byla podpora domácího průmyslu prioritou ministryně obrany Jany Černochové ještě před jejím nástupem do funkce. „Tato návštěva pana premiéra jen dokazuje nutnost péče o domácí obranný průmysl. Pokud by se Česká republika ocitla v krizi, budou to právě čeští zbrojaři, kteří našemu státu dokážou pomoct,“ prohlásil.

Excalibur Army je spolu s výrobcem Tatra Defence Vehicles klíčovým výrobcem pozemní vojenské techniky v ČR. Loni firma dodala ukrajinské armádě cca 150 ks těžkých vozidel. Společnost servisuje a modernizuje pozemní techniku východního původu (tanky T-55, T-72, bojová vozidla pěchoty BVP-1 a BVP-2). Rovněž modernizuje starší osvědčené typy zbraní československého původu: samohybné houfnice DANA na podvozku Tatra a raketomety RM-70 na tatrováckém podvozku.

Zřejmě nejvýznamnější zakázkou, na které v tomto směru Excalibur Army pracuje, je dodávka modernizovaných tanků T-72 pro Ukrajinu, kterou společně financují USA a Nizozemsko. Na jeden z tanků, který poputuje na Ukrajinu, premiér napsal i krátký vzkaz: STATEČNÝM OBRÁNCŮM UKRAJINY.

Podle Aleše Vytečky, ředitele agentury AMOS, která projekt za Ministerstvo obrany ČR koordinuje, bylo před koncem minulého roku Ukrajině dodáno již 20 z celkem 90 tanků a firma Excalibur Army pokračuje v plnění měsíčních dodávek dle platných dohod.

„Trilaterální spolupráce mezi Českou republikou, Nizozemskem a Spojenými státy americkými je v zásadě prvním projektem spolufinancování přímé dodávky tanků východní provenience z finančních zdrojů západních států,“ vysvětlil.

Podle premiéra Fialy je aktivita vzorovým příkladem mezinárodní obranné spolupráce a je plně konzultována s ukrajinskou stranou. „Tato spolupráce má konkrétní přínosy pro všechny zúčastněné – NATO posiluje statečné obránce Ukrajiny, na jejichž úspěchu závisí celosvětová bezpečnost a ČR tím zároveň posiluje kapacity obranného průmyslu na našem území,“ dodal premiér.