Čáslavská základna chce vybudovat novou dráhu, vytvoří tak podmínky pro F-35

Není tajemstvím, že Armáda České republiky, respektive resort obrany v čele s ministryní Janou Černochovou chtějí dotáhnout nákup letounů takzvané páté generace F-35 a dělají pro to vše, co se jen dá. Nyní, nový velitel základny hovoří o potřebě rekonstrukce, respektive kompletní výstavbě vzletové/přistávací a pojezdové dráhy. Tím by, minimálně částečně byla základna připravena na provoz strojů F-35.

„Přistávací dráha vznikla už v padesátých letech a za tu dobu na ní proběhly jen minimální revizní práce. Její životnost zkrátka brzy skončí. Bez ohledu na to, jaké letouny budeme využívat, je nutná výstavba nové vzletové, přistávací a pojížděcí dráhy. Tu stávající je nutné odstranit a na jejím půdoryse vznikne nová. Tuto rekonstrukci plánujeme začít v roce 2026 a trvat by měla dva roky. V této době bychom působili z pardubického letiště a z Náměšti. Vznik dvou letek však bude vyžadovat také přebudování další infrastruktury na základně a přípravu specializovaného personálu,“ uvedl v rozhovoru pro iDnes velitel čáslavské 21. základny taktického letectva plukovník Jaroslav Tomaňa.

Pokud se ovšem podíváme na stránky resortu obrany (https://www.army.cz/scripts/detail.php?id=6745) na projekt výstavby a rekonstrukce základny, dočteme se, že v průběhu let byla relativně značná investice do prodloužení a zodolnění vzletové a přistávací dráhy. Konkrétně, jak se píše v projektu, šlo o realizaci okolo roku 201, která byla částečně financována z prostředků Severoatlantické aliance, konkrétně z programu 307 450 (Bezpečnostní investice NATO).

Frézování v roce 2017

V roce 2017 bylo třeba zásahů na dráze z důvodů prasklin a vzlínání podzemní vody. „Asi 40 tisíc metrů čtverečních asfaltu je nutné vyfrézovat do hloubky pěti centimetrů. Následovat bude oprava betonu, který je pod asfaltem, a poté bude položena nová vrstva asfaltu, uvedl tehdejší mluvčí 21. základny taktického letectva Čáslav Tomáš Maruščák v květnu 2017. Nyní, jak uvedl velitel základny se počítá s výstavbou nové dráhy.

Jiné zabezpečení, zřejmě i hangáry

Pro provoz letounů F-35 ovšem bude třeba, pravděpodobně, i kompletní přebudování zabezečení, včetně hangárů, které dost možná budou nedostatečné pro náročnost letounu F-35, jeho potřebné servisní zázemí, včetně nemalého počtu pozemního personálu. Není jasné, jak by armáda v budoucnu přistupovala k úpravám drah, či nenadálým situacím, když by byla z nějakého důvodu vyřazena hlaví dráha z provozu. Jak je známo, F-35 potřebuje pro svůj vzlet velmi specifické podmínky, odolnost a délku dráhy (cca 2500 metrů), oproti tomu Gripen je schopen vzlétnout i takříkajíc z pojížděcí dráhy. Pardubické letiště a Náměšť tak nepřipadají v úvahu, pokud by nedošlo k výrazným investicím, které se rovnají shodným úpravám, jaké musí provést 21. základna taktického letectva Čáslav, pokud chce provozovat letouny F-35, či umožnit spojencům u nás přistávat.