Ostravští záložníci na cvičení Drill

Vojáci pěší roty a roty územní obrany Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava absolvovali ve dnech 8. až 18. března první letošní komplexní výcvik ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá.

V prvních dnech výcviku vojáci trénovali základní vojenské dovednosti a návyky, manipulaci se zbraněmi, povely, signály a kooperaci v družstvu. Současně se noví záložáci začlenili do jednotky a vše završili kontrolním cvičením tak, aby mohli pokračovat v dalším výcviku společně s ostatními. Následoval výcvik speciálních dovedností ve zdravovědě, rádiovém spojení, sebeobraně, práci s lanem a přípravě na slaňování, základní techniky přežití ve volné přírodě, rozdělání ohně a stavba nouzového přístřešku.

„Prioritou tohoto cvičení bylo zvládnout vševojskové dovednosti při taktické přípravě a střelecké přípravě. Především střelba z ručních zbraní, pistole, samopalu, kulometu a RPG-7 (ručního protitankového granátometu). Novinkou pro vojáky byl výcvik ve speciální tělesné přípravě, jakou je vojenské lezení a přežití,“ hodnotí cíle cvičení ředitel KVV Ostrava plukovník Jaroslav Medek.

Řidiči, kteří na cvičení nastoupili již o den dříve, zvládli proškolení na novou techniku a jízdy jak na silnici tak v těžkém terénu. Trénovali také nové dovednosti, například při vyprošťování nebo při nájezdu na minu, kde museli vyvěsit střední nápravu a toto kolo použít místo poškozeného předního kola.

Úkolem výcviku byla také příprava na komplexní polní cvičení – bojovou hru

„Po úspěšném zvládnutí střeleb z organických zbraní a speciálních zbraní družstva, jako jsou kulomety a protipancéřové zbraně, následoval výcvik v taktické přípravě, kde vojáci čerpali z nově získaných dovedností. Cílem bylo komplexní cvičení – bojová hra, při kterém se jednotky v rámci stanoveného úkolu přesouvaly terénem, zaujaly obranné postavení s vybudováním přístřešku na přespání. Využitím dalších taktických zkušeností byli vojáci schopni odolávat četným nepřátelským aktivitám. Splnili tím velmi dobře všechny zadané úkoly a načerpali mnoho nových znalostí a zkušeností, které budou dále rozvíjet,“ konstatuje velitel roty územní obrany Aktivní zálohy KVV Ostrava nadporučík Martin Střelec.