FOTOREPORTÁŽ: Česká armádana Slovensku při cvičení Rising Bear

V Centru výcviku Lešť uskutečnilo cvičení Rising Bear mnohonárodního praporu. Hlavním cílem bylo sladit operační úkoly a taktické postupy všech rot mnohonárodního uskupení. Celkem se cvičení účastnilo přes 600 vojáků s více než 100 kusy techniky.

„Samotnému cvičení přecházely několikatýdenní přípravy všech rotních úkolových uskupení jednotlivých zemí. Nejdůležitější bylo pochopit rozdílnosti v postupech při plánování a vedení operace, dílčí odlišnosti a výhody využít v náš prospěch. I díky tomu jsme docílili současné úrovně sladění jednotek,“ vysvětluje německý zástupce velitele mnohonárodního praporu major P. G, který zároveň dodává, že všechny cíle cvičení byly splněny.

Každé rotní úkolové uskupení mělo vyčleněny dva výcvikové dny, které se skládaly z víc než 17 incidentů, které vždy na místě vyhodnocoval řídící tým cvičení a předával informace na mnohonárodní místo velení praporu. První den byl zaměřen na logistické zabezpečení, jeho organizaci a ochranu jednotek, kde bylo hlavním námětem zabezpečení vlastních sil a prostředků. Tedy například doplnění pohonných hmot a maziv nebo zajištění stravy a munice. Ve druhé části se například procvičily taktické postupy zaujetí prostoru a jeho střežení, kontakt s civilními osobami, nebo noční přepad a následně postupy při zacházení s válečnými zajatci v součinnosti s mezinárodní vojenskou policií.

Druhý den se manévrové jednotky s bojovou podporou zaměřily na taktickou přípravu, zdokonalení pohybu po bojišti a vedení manévrové obrany po dobu několika hodin. „Činnosti byly vedeny pod silnými údery nepřítele (OPFOR-Opposing Force), jehož záměrem bylo útočit na slabá místa obrany a odstřelovat pozice jednotek, které se postupně stahovaly do třech neplánovaných obraných postavení. Zásadním bylo, aby celá operace probíhala bez přestávky. Museli jsme také připravit vojáky na nepředvídatelné incidenty, které je čekaly po celou dobu útoku nepřítele,“ popisuje major P. G. Jednalo se například o průzkum a útok bezpilotních prostředků, simulování klamné operace systémem hlasité reprodukce LRAD (Long Range Acoustic Device), odsun raněných nebo Personal Recovery, tedy záchranu vojáků z obtížné situace. Nechyběly ani incidenty s ochranou před nebezpečnými chemickými látkami či vyprošťování vlastní techniky.

„Mnohonárodní prapor čeká na konci toho měsíce další cvičení Charging Bear, jako příprava na Strong Cohesion 2024, ve kterém prapor projde systémem hodnocení operační pohotovosti podle společných standardů NATO a následně by měl dosáhnout oficiálního uznání, že jednotka, výzbroj, technika a systémy velení a řízení vyhovují definovaným normám a kritériím,“ vysvětluje na závěr velitel praporu podplukovník Radek Šoman.