F-35 budou! Černochová podepsala smlouvu

Ministryně obrany Jana Černochová s velvyslancem USA Bijanem Sabetem podepsala Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými k projektu pořízení 24 letounů 5. generace F-35, který je nejvýznamnějším projektem v historii Armády ČR. Tímto krokem bylo završeno vyjednávání o budoucnosti českého nadzvukového letectva a uzavření tohoto kontraktu.

Nákup 24 amerických F-35A Lightning II odsouhlasila vláda v září 2023. Do konce března 2024 bylo nutné učinit řadu administrativních kroků a formálně ukončit tuto fázi realizace strategického projektu, tj. stvrdit Memorandum o porozumění mezi vládou ČR a USA a tzv. akceptační dopis s nabídkou (Letter of Offer and Acceptance – LOA), jehož přijetím je uzavřena smlouva s vládou USA. Memorandum dnes podepsala ministryně obrany Jana Černochová s velvyslancem Spojených států amerických Bijanem Sabetem, a to za přítomnosti náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Karla Řehky. Dokument LOA, který byl do Prahy doručen na konci roku 2023, kontrasignoval vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany Lubor Koudelka. Učinit tak mohl až po splnění všech administrativních kroků předepsaných českými právními předpisy.

Nedílnou součástí kontraktu je také dojednaná průmyslová spolupráce, která byla smluvně uzavřena v minulém týdnu, a to vrchní ředitelkou sekce průmyslové spolupráce Radkou Konderlovou. Připraveno je 11 projektů se společností Lockheed Martin a 3 projekty s firmou Pratt&Whitney, a to v hodnotě 15,3 miliardy korun. Podílet se na nich bude 13 českých podniků a univerzit. Ty se zapojí ve čtyřech oblastech: výroba komponent, výzkum a vývoj, pilotní výcvik a údržba, servis a opravy F-35.

Česká republika vedla s americkou stranou v uplynulých týdnech jednání o samotném podpisu. Hledal se vhodný termín a místo. S ohledem na zdravotní potíže ministra obrany USA Lloyda Austina a jeho následnou rekonvalescenci byla nakonec zvolena výše uvedená varianta uzavření memoranda v Praze. „Slíbila jsem, že smlouva na americké letouny F-35 bude uzavřena nejpozději do konce března a dnes jsem tento slib splnila. Touto mezivládní dohodou vstupuje naše země a také armáda do nové éry. Do éry, kdy se nejenom vojáky, ale už i moderní technikou, řadíme do první ligy evropských členů NATO. Stroje 5. generace jsou totiž páteřním letounem Severoatlantické aliance. Jejich pořízením navíc dojde ke zvýšení bojeschopnosti české armády,“ prohlásila po podpisu ministryně Jana Černochová.

„Systém F-35 je jediný, s nímž můžeme obstát na bojištích budoucnosti a který zároveň bude zárukou, že se v případě potřeby dokážeme společně s našimi spojenci efektivně bránit vnější agresi,” uvedl náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Karel Řehka.

Pořizovací proces bude probíhat jedenáct let s tím, že první stroje k nám přiletí v roce 2031. Současně s postupnými platbami dochází ke zpracování Komplexního implementačního plánu, který definuje způsob zavedení systému F-35 do prostředí AČR. Konkrétně jde o naplánování personálu, jeho výcviku, výstavby potřebné infrastruktury, servisní a logistické podpory, rozvoje dalších podpůrných služeb tak, aby postupné dodávky všech 24 kusů F-35 probíhaly bez problémů od samotného začátku.

Stávající švédské Gripeny budou odvádět svoji práci až do roku 2035, tedy do doby plného nasazení systému F-35. Jednání o provozování těchto letounů do tohoto období se švédskou stranou intenzivně probíhají. Veškeré další podrobné informace o pořízení systému F-35 a o budoucnosti nadzvukového letectva AČR naleznete na webových stránkách Ministerstva obrany ve vypracovaných otázkách a odpovědích.