Spolupráce armády a ČVUT má přinést posun v inovacích

Armáda České republiky zahájila vědeckovýzkumný dialog s Českým vysokým učením technickým v Praze. Setkání armádních odborníků a akademie bylo dlouho připravované a navazuje na „Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje přelomových technologií pro potřeby Armády ČR“, které obě strany podepsaly v dubnu tohoto roku.

Jednání pracovních skupin zahájili rektor ČVUT Vojtěch Petráček a 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík Miroslav Hlaváč. K zahájení dialogu se přidal na úvod také náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Karel Řehka.

„Ruský útok na Ukrajinu vyvrátil iluze o věčném míru nebo dlouhé varovací době. Armáda se na tuto situaci adaptuje a připravuje se na konflikt vysoké intenzity s technologicky vyspělým protivníkem. Vnímáme, že nastupující a přelomové technologie mění charakter vedení války i rychlost, kterou se tak děje. Proto jsme inovace a technologie zařadili mezi šest strategických cílů výstavby schopností armády na následujících deset let,“ zahájil jednání generál Hlaváč. Požadavek na technologický rozvoj je také zahrnut v nové Obranné strategii České republiky i v aliančních dokumentech k výstavbě vojenských schopností.

Na slova generála Hlaváče navázal generál Řehka, který vyzdvihl důležitost a urgenci nové spolupráce: „Procházíme obrovskou změnou, doslova revolucí. Poprvé máme zdroje, jsme schopní efektivně plánovat a zároveň modernizovat armádu. Konečně můžeme vyměnit starou techniku za novou, ale musíme zároveň přemýšlet dál za horizont, jak tyto systémy budou fungovat. Jak bude vypadat budoucí válčení. Musíme být schopni bojovat ve všech bojových doménách. Co to pro nás znamená? Všichni se shodují, že nastupují nové technologie. Kdo bude schopný tyto technologie ovládat a používat, ten bude mít také technologickou převahu na bojišti. A my musíme být toho schopní. Proto spolupráce mezi armádou, obranným průmyslem a akademickou obcí je tak důležitá.“

„Příprava tohoto okamžiku, ač se to nezdá, trvala řadu let. Nejde jen o rozvoj armádních technologií, k němuž chce ČVUT přispět, naším cílem je učinit českou společnost bezpečnější,“ komentoval spolupráci rektor ČVUT Vojtěch Petráček. Ve své úvodní řeči vyjmenoval některé z okruhů, v nich budou univerzita a armáda spolupracovat. Jedná se např. o předání znalostí transferů spolupráce, jež posílí vlastní zdroje Armády ČR. Dále je plánována kooperace odborníků z obou sfér – akademické a obranné – v oblasti kvantové, kryptografické, robotické, umělé inteligence, mikroreaktorů či medicíny, kde rektor Petráček jmenovitě zmínil dálkové monitorování fyzického i psychického zdravotního stavu vojáků.

„Nabízíme oboustranně prospěšnou a trvalou spolupráci na projektech posilujících obranu našeho státu a zdroje k jejich realizaci a očekáváme oboustranně prospěšnou spolupráci ve třech hlavních liniích,“ uvedl generál Hlaváč. Těmi jsou uvádění společných projektů do praxe, návrhy na využití nových technologií a vzdělávání lidí odpovědných za inovace v armádě, rozvoj schopností a zavádění nových technologií.

Spolupráce ČVUT a Armády ČR je v tuto chvíli plánována na pět až sedm let, v případě oboustranné spokojenosti je však možné ji považovat za časově neomezenou. Spolupráce s univerzitou má pomoci s dosažením střednědobých a dlouhodobých cílů, přičemž strategické cíle výstavby Armády ČR představili vojenští řečníci do roku 2035.

Konkrétními diskutovanými tématy byly odlehčené pancéřování, průmyslové roboty pro opravárenské a servisní operace, polní systém pro lékařské zobrazování, energetické zdroje pro polní použití, družice a ultra high-power lasery, autonomní robotické systémy v letectví, virtuální rekognoskace terénu, a mnohé další.

Setkání téměř stovky vojenských odborníků a akademiků ČVUT se konalo na půdě ČVUT. Za ČVUT se jednání účastnila také prorektorka ČVUT pro rozvoj a strategie Veronika Kramaříková a děkani a odborníci fakulty stavební, fakulty strojní, fakulty elektrotechnické, fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, fakulty dopravní, fakulty biomedicínského inženýrství a fakulty informačních technologií a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky a z Ústavu technické a experimentální fyziky.

Armádu ČR zastoupili ředitelé sekce plánování schopností, sekce rozvoje sil, sekce logistiky, sekce komunikačních a informačních systémů, sekce vojenského zdravotnictví, sekce zpravodajského zabezpečení AČR a také zástupce ředitele speciálních sil AČR.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 19 000 studentů. V akademickém roce 2023/2024 má ČVUT v Praze akreditováno celkem 502 českých a 352 anglických studijních programů (bakalářských, magisterských a doktorských). ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings: V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 454. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 280. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 201.–250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 201. až 250. místě, v oblasti „Mathematics“ na 251.-300. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 190. místě. Od roku 2020 je ČVUT členem aliance prestižních technických univerzit EuroTeQ. Ta představuje zajímavou a přínosnou příležitost pro studenty, vědecké pracovníky i zaměstnance zapojit se do projektu, který si klade za ambici posunout kvalitu vysokého školství na vyšší úroveň. Dalšími členy skupiny EuroTeQ jsou Technical University of Munich, Technical University of Denmark, Technical University of Eindhoven, École Polytechnique – L´X, Tallinn University of Technology, École polytechnique fédérale de Lausanne a Technion Israel Institute of Technology. Více na www.cvut.cz.