Armády pomáhají při povodních. Bundeswehr není výjimkou

Bouře „Zoltan“ a následné tání sněhu způsobily prudké zvýšení hladiny mnoha vodních ploch v několika spolkových zemích. Pokračující záplavy drží civilní humanitární pracovníky na napínacích hácích. Bundeswehr poskytuje podporu na žádost úřadů – v současnosti především v Dolním Sasku a Sasku-Anhaltsku.

Okresní správce okresu Mansfeld-Südharz vyhlásil 30. prosince 2023 katastrofu kvůli trvale vysoké hladině řeky Helme. Dne 2. ledna 2024 okres také zaslal Bundeswehru žádost o administrativní pomoc. Pět mobilních jednotek, každé s 30 vojáky, bylo požádáno o naplnění a instalaci 700 000 pytlů s pískem na ochranu komunit před záplavami. V průběhu aplikace bylo období nasazení původně datováno od 8. ledna. Vzhledem ke kritické situaci na místě začíná podpora ze strany Bundeswehru již dnes.

První vojáci do regionu přijíždějí už dnes. Většina z nich pochází ze sousedního Durynska, přesněji ze Zásobovacího praporu 131 a Tankového praporu 393 v Bad Frankenhausenu. Podporuje také četa IT ze sousední spolkové zeměInformační technologie-Prapor 383 v Erfurtu. Na místě je německé námořnictvo s četou námořního praporu z Alt Duvenstedt ve Šlesvicku-Holštýnsku. Vojáci budou zpočátku poskytovat podporu především ve čtvrti Sangerhausen v Oberröblingenu.

Dolní Sasko: Menší pomoc již byla realizována

V Dolním Sasku, které je také těžce postiženo, zatím nebyl spuštěn žádný poplach. Povodeň však byla v několika okresech klasifikována jako „mimořádná událost“. Od té doby úřady obdržely různé žádosti o administrativní pomoc, které Bundeswehr aktivně vyřizoval a vyřizuje. Takto nadnárodní společnost podporovala CIMICCivilní vojenská spolupráce Velení v Nienburgu / Weseru od 27. prosince 2023 s poskytováním infrastruktury pro skladování tisíců pytlů s pískem. Tam bylo na přelomu roku zpřístupněno i sjízdné vozidlo s obsluhou pro dojezd do místní čistírny odpadních vod. Mezi 29. prosincem a 4. lednem poskytlo servisní středisko Bundeswehru v Bergenu mobilní čerpací kapacitu pomocí sacího vozu, aby udržela důležitá dopravní spojení ve Winsenu (okres Celle) otevřená. Od 4. ledna zřizuje Německý Červený kříž na žádost Heidekreis ve vojenském výcvikovém prostoru Bergen centrum péče pro zhruba 500 pomocníků při povodních. Bundeswehr navíc počínaje dneškem podporuje spolkovou zemi Dolní Sasko poskytováním kapacit pro poradenství v oblasti počasí. 

Již 28. prosince 2023 požádala spolková země Dolní Sasko o pomoc Bundeswehru při přepravě externích nákladů vrtulníkem. Letoun bude primárně sloužit k zajištění protržených hrází shazováním tzv. velkých balíků naplněných pískem . K dispozici by však byly i pro další přepravní a případně evakuační lety.

Od té doby je pod vedením územního velitelství v současné době v pohotovosti pro krátkodobé záchranné operace deset vrtulníků a kolem 100 vojáků (leteckého a technického personálu). Pocházejí z Marine Aviation Squadron 5 v Nordholz (celkem čtyři vrtulníky Sea Lynx, Sea King, Sea Lion ), dopravního vrtulníkového pluku 10 ve Faßbergu (dva NHvrtulník NATO-90) a z Mezinárodního střediska pro výcvik vrtulníků v Bückeburgu (také dva NHvrtulník NATO-90). Výhoda: Všechny lokality jsou v dotčeném federálním státě.

Provedeny další přípravy

Další dva CH-53 z vrtulníkové letky 64 letectva tvoří další zálohu v lokalitě Holzdorf, na státní hranici mezi Braniborskem a Saskem-Anhaltskem. Vyzvedávání a skládání nákladu – bez ohledu na konkrétní situaci – je součástí výcvikového profilu personálu létajícího na vrtulnících ve všech pobočkách Bundeswehru.

Kromě toho bylo již několik stovek vojáků uvedeno do pohotovosti, aby bylo možné ve velmi krátké době reagovat na případné další žádosti o podporu z celého Německa.

Jak začíná administrativní pomoc Bundeswehru?

Administrativní pomoc je obecně pomoc poskytovaná jedním orgánem druhému. Právně je, stejně jako odpovídající rozmístění ozbrojených sil, upraveno v článku 35 základního zákona. Pokud orgán nebo okres nemůže zajistit potřebné lidské nebo materiální zdroje pro plnění svých vlastních úkolů, může být Bundeswehr požádán o administrativní pomoc. Má celostátní síť kontaktních míst, která se skládá z více než 430 okresních a okresních spojovacích velitelství a také 16 státních velitelství.

Územní velitelství federálních ozbrojených sil v Berlíně to centrálně koordinuje. Po obdržení žádosti o administrativní pomoc je žádost o pomoc přezkoumána – rovněž právně. Tato kontrola zahrnuje dotaz na zdroje v rámci Bundeswehru, aby se zjistilo, zda lze požadovanou podporu poskytnout v požadovaném rozsahu a v časovém rámci. Pokud jsou kontroly pozitivní, podává se žádost o administrativní pomoc územnímu veliteli nebo ve výjimečných případech BMVg .Federální ministerstvo obrany předložen k rozhodnutí. V případě schválení bude okamžitě poskytnuta administrativní pomoc.