Vzdušné síly čeká přelomové období

Rok 2022 se u Vzdušných sil AČR zapíše jako jeden z nejexponovanějších. Kromě ochrany vzdušného prostoru, zabezpečení služby pátrání a záchrany (SAR), letecké přepravy v době českého předsednictví v Radě EU a podpory pozemních a speciálních sil, zabezpečovali „modří“ minulý rok mnoho dalších úkolů – jak u nás, tak i mimo Českou republiku. Všechno splnili na jedničku. Na konci roku navíc došlo k výměně vedení.

Základem úspěchu je podle velitele kvalitně připravený personál

„Vzdušné síly tvoří důležitou součást armádního mechanismu, bez níž si úspěšné vedení bojových operací lze jen obtížně představit. Vzdušná převaha byla a stále je jedním ze základních předpokladů pro dosažení stanovených cílů na bojišti. Vzdušné síly musí být připraveny za všech okolností, a v kteroukoliv denní či noční dobu chránit suverenitu vzdušného prostoru ČR, plnit úkoly ve prospěch Národního posilového systému protivzdušné obrany ČR (NaPoSy PVO ČR), Integrovaného záchranného systému (IZS) včetně Letecké záchranné služby. Musí být připraveny okamžitě reagovat na vzdušné hrozby a podílet se na plnění všech našich závazků v dnešním nejistém světě,“ řekl velitel Vzdušných sil AČR brigádní generál Petr Čepelka.

Základním předpokladem pro úspěšné plnění úkolů je podle něj právě kvalitně připravený personál. Operační příprava jednotek a zvyšování bojeschopnosti je jednou z jeho hlavních priorit. „Ruská agrese na Ukrajině nám dává jasný návod, kterým schopnostem se musíme velmi intenzivně věnovat a nadále je rozvíjet. Probíhající modernizace vzdušných sil je velice důležitá a to nejen z důvodu přetrvávajícího válečného konfliktu nedaleko našich hranic. Intenzivní zapojení do mezinárodní cvičení posouvá naše vzdušné síly výrazným tempem kupředu. Při společném výcviku s našimi partnery dochází ke vzájemné výměně znalostí a předávání zkušeností. Získané poznatky se následně zrcadlí ve všech oblastech v rámci operačního nasazení a také napomáhají budování kvalitního systému obrany státu. V neposlední řadě vytváří úzké vazby a prohlubuje důvěru mezi státy aliance.“

Rok 2023

„Výcvikové aktivity v letošním roce navyšujeme u nadzvukového letectva. Naopak u „vrtulníkářů“ a „protiletadlovců“ dojde k mírné redukci zahraničních aktivit a to z důvodu zavádění nové techniky u těchto druhů vojsk. Stěžejními cvičeními pro tento výcvikový rok budou AIR DEFENDER, AIR TO AIR střeleb, ETAP, HOT BLADE, STEDFAST NOON. Na území České republiky bude probíhat cvičení ODOLNÉ NEBE / AMPLE STRIKE, do kterého plánujeme zapojit všechny útvary VzS, včetně aktivní zálohy. Moje hlavní priorita směřuje k navyšování schopností, které jsou důležité pro obranu vzdušného prostoru ČR. Neméně důležité oblasti, kterým musíme věnovat maximální pozornost, jsou bezpečné zavádění nové techniky a kvalitní péče o personál. Následující období považuji za velice exponované a pro Vzdušné síly AČR přelomové,“ dodal generál Čepelka.

Bojová příprava

Rok 2022 – první rok od covidu, kdy se mohlo pořádně cvičit – jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

  • Taktické letectvo se ukázalo v rámci cvičení MAGDAYS v rámci Multinational Air Group.
  • Vrtulníkáři uskutečnili na území ČR cvičení AMPLE STRIKE, které si během několika let vydobylo uznání mezi aliančními partnery.
  • Přepravní flotila ze Kbel nezapomněla na podporu ostatních druhů sil, úspěšně zabezpečila leteckou přepravu v době českého předsednictví v Radě EU a zároveň prošla certifikací jednotek pro misi MFO na Sinaji (Multinational Force nad Observers).
  • 25. protiletadlový raketový pluk zazářil v Pobaltí na cvičení RAMSTEIN LEGACY. Během tohoto cvičení vojáci absolvovali ostré střelby v Polsku.
  • Výcvik v operacích na ochranu územní celistvosti a suverenity státu – to bylo cvičení CLEAR SKY.
  • Naše jednotky se podílely na cvičení pozemních sil, mezi nejvýznamnější lze zařadit například cvičení SWIFT RESPONSE, které je součástí skupiny cvičení DEFENDER EUROPE.

Nasazení

V rámci nasazení našich jednotek v zahraničí plnily Vzdušné síly AČR mnoho náročných úkolů.

  • Prioritní úlohou 21. základny taktického letectva na území ČR je zabezpečení pohotovosti v rámci Integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO (NATINAMDS). Tento úkol naši „stíhači“ dlouhodobě plní bez sebemenších nedostatků. V loňském roce se jejich prostor odpovědnosti rozšířil nejen nad území Slovenska, kde se společně s polskými F-16 podíleli na ochraně vzdušného prostoru Slovenské republiky. Byli také vysláni do Litvy, kde střežili vzdušný prostor pobaltských států pěti letouny JAS-39 Gripen. Nasazení 7. úkolového uskupení AČR enhanced Air Policing bylo navíc na žádost litevské vlády prodlouženo o dva měsíce.
  • „Dopraváci“ ze Kbel, 21. a 22. letecká jednotka, nadále plnili úkoly v rámci MFO Sinaj.
  • „Rakeťáci“ ze Strakonic absolvovali 2. a 3. rotaci úkolového uskupení na bázi RBS-70 a nyní pomalu končí své vůbec první angažmá v rámci zahraniční operace v historii vojska a to v rámci enhanced Forward Presence v Litvě, kde hlavním úkolem bylo střežit vzdušný prostor mezinárodnímu bojovému uskupení, jehož byli součástí.
  • Neméně důležitý úkol je nepřetržitá letecká služba pátrání a záchrany SAR (Search and Rescue) určená k vyhledání a pomoci posádkám letounů v nouzi.

Během prázdnin se také „zapotili“ řídící letového provozu u více než 20 incidentů. Ve čtyřech případech museli řídící vojenského letového provozu ze Staré Boleslavi aktivovat hotovost. Po celou dobu byly jednotky na území ČR připraveny kdykoliv posílit systém NATINAMDS v rámci tzv. Národního posilového systému.

Spolupráce

Slovensko na podzim ze své výzbroje definitivně vyřadilo letouny MiG-29 a slovenští „letovodi“ se nyní v rámci mezivládní dohody podílejí na řízení českých armádních letů. Výcvikem prošli u 261. střediska řízení a uvědomování.

Další ukázkou bezchybné spolupráce vzdušných sil a složek IZS je i pomoc v rámci živelní katastrofy. Celkem 19 dní pomáhaly vzdušné síly nepřetržitě hasit obří požár v Hřensku. Vrtulníky nalétaly 226 letových hodin a provedly celkem 2422 shozů s celkem 4 tisíci tunami vody. „Je to skvělý příklad plnění jednoho ze tří úkolů AČR a to je pomoc v rámci IZS. Za bezchybnou profesionální práci lze považovat příspěvek Vzdušných sil ČR během našeho předsednictví v EU. Více než 200 letů, ve vzduchu strávili bezmála 400 hodin a přepravili více než 3 000 cestujících. Leteckou přepravu v době českého předsednictví v Radě EU dostali na starost piloti, technici a ostatní personál z 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely,” vysvětlil velitel 24. základny dopravního letectva brigádní generál Jaroslav Falta.

Nová technika

Výměna techniky pomalu zasahuje do života vojáků i bojové přípravy jednotek. V únoru přistála dodávka první soupravy mobilního 3D radiolokátoru protivzdušné obrany MADR, která zajistí naší armádě přehled o vzdušné situaci v malých výškách. „Rakeťáci“ se zbavili zastaralých systémů S-10 a nahradili ho novým výkonným systémem RBS-70 NG. Stejně tak modernizovaný systém KUB se brzy dočká výměny za moderní a výkonný systém SPYDER.

Bezpochyby jedním z nejsledovanějších modernizačních projektů současnosti je dodávka vrtulníků Venom a Viper. Proces směřuje do finální fáze. Vzdušné síly převzaly první velkou dodávku dílů k projektu H-1, které nahradí dosavadní původně sovětské stroje typu Mi.

21. a 22. základna letectva se dočkala nového systému Instrument Landing System (ILS), který bezpečně navádí letadla v průběhu přistávacího manévru. Toto zařízení nahradilo starší technologie používané od roku 2001.

Autor: majorka Zuzana Sekaninová

Autor fotografie: praporčík Martin Král