Specialisté na informační válku se zapojují na Slovensku v rámci cvičení Strong Cohesion

Úkolové uskupení na Slovensku má ve své sestavě i specialisty na informační válku, která je nedílnou součástí konfliktů. Psychologické operace nebo civilně-vojenská spolupráce byly součástí námětu certifikačního cvičení Strong Cohesion 2023 a hodnocením v této oblasti prošla jednotka na výbornou.

Dnešní bojiště, to nejsou jen drony, dělostřelectvo nebo moderní tanky. Kdo chce být úspěšný v konfliktu 21. století, musí být schopen efektivně působit v informační a kybernetické doméně. Bojová skupina na Slovensku pod vedením české armády disponuje řadou schopností včetně odborníků na neletální neboli nesmrtící působení. Do něj spadají různé formy ovlivňování, informování civilní populace, oslabování morálky nepřítele, jeho klamání nebo evakuace civilního obyvatelstva z bojových oblastí. „Tato schopnost nám umožňuje řešit taktické situace i jinými prostředky, než na které jsme byli zvyklí v minulosti. Je to součást bojové podpory stejně jako dělostřelectvo, elektronický boj nebo chemici,“ pochvaluje si nové schopnosti jednotky velitel mnohonárodního praporu, podplukovník Karel Zetocha.

Nepřítel během cvičení aktivně využíval propagandu. Snažil se snížit morálku vojáků mezinárodního praporu a ovlivňovat civilní obyvatelstvo, a tím si ho naklonit na svoji stranu. Třetina místní populace protivníka tiše podporovala a určitě nebyla z přítomnosti koaličních jednotek nadšena. „Při rozmístění našich jednotek do obranného postavení v prostoru operace jsme narazili na propagandu nepřítele, která se nás snažila vykreslit jako okupanty. Část populace byla dokonce tak ovlivněna, že odmítala evakuaci, i když bylo už zřejmé, že nepřítel může každou chvíli zaútočit,“ líčí poručík J. K., náčelník skupiny pro informační operace.

Koaliční jednotky musely doslova bojovat s obviněními z bombardování kostela nebo z násilného odsunu obyvatel z jejich domovů. K tomu nepřítel využil falešné fotky a začal je šířit na sociálních sítích nebo jemu nakloněných médiích. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a podpora koaličním jednotkám rapidně klesla. Někteří evakuovaní obyvatelé se dokonce ze strachu o své příbytky začali vracet zpět do bojové zóny, což zvyšovalo možnost civilních ztrát. „Jakmile jsme identifikovali tyto nepříznivé zprávy, zkontrolovali jsme s dělostřeleckým důstojníkem, jestli se vůbec v této lokalitě vedla nějaká naše palba. V okolí jednoho kilometru od kostela nedopadl ani jeden náš granát, takže bylo zjevné, že nepřítel lže. Vyslal jsem taktický tým na místo, aby kostel nafotil, a mohli jsme tuto informaci okamžitě dementovat. Využili jsme i zajatce, se kterými jsme natočili krátké video, kde se omlouvají místním za napadení a litují útrap, které jim jejich armáda způsobila,“ popisuje svá opatření během cvičení podplukovník Zetocha.

Pro podporu klamné operace využil prapor systém hlasité reprodukce LRAD (Long Range Acoustic Device). Toto poměrně nové vybavení umožňuje komunikovat na velké vzdálenosti bez ohrožení posádky nebo působit na nepřítele jako zraňující prostředek díky vysokému zvukovému výkonu. Lze s ním také simulovat různé zbraně a techniku. „V noci jsme se přesunuli do prostoru, kde jsme předpokládali, že bude nepřítel ukrytý. Začali jsme vysílat zvuky simulující přesuny tanků. To protivníka zmátlo a zahájil manévr, což nám rozkrylo jeho postavení a umožnilo ho přesně zasáhnout a zničit,“ doplňuje velitel týmu informačního boje, praporčík T. L.

Cvičení i velmi dynamické rozehře přihlížel také velitel úkolového uskupení na Slovensku, plukovník Miroslav Vybíhal. „Jedním z pilířů celého východního křídla je strategická komunikace. Už samotné vyslání do zemí na východní hranici NATO je čin, který jasně deklaruje vůli Aliance bránit se proti jakékoli agresi. Informační schopnosti jsou nedílnou součástí bojových jednotek, a proto také přesně tento scénář cvičíme. I malé taktické jednotky, jako je prapor, dnes disponují těmito schopnostmi a velitelé s nimi dovedou pracovat a využívat je ke splnění bojových úkolů. Činnost jednotky jsem sledoval a musím konstatovat, že velitel praporu i celý jeho štáb tyto schopnosti využili maximálně a výrazně tím podpořil splnění úkolu, který na cvičení obdržel,“ dodal plukovník Vybíhal na závěr.