Polští specialisté se opět ujmou služby v rámci sil rychlé reakce NATO

„Velitelství složky speciálních sil již potřetí v historii získalo certifikaci, že může velet silám rychlé reakce NATO, ale poprvé v historii, což stojí za to zdůraznit, získalo velitelství složky speciálních sil také certifikaci pro velení obranný operací. To je velký úspěch. Je to výsledek velmi tvrdé práce a služby našich vojáků,“ řekl tamní ministr obrany.

„Chtěl bych poděkovat vojákům ze spojeneckých sil, protože to je náš společný úspěch. To je úspěch NATO. Chtěl bych vám také velmi poděkovat za vaše osobní nasazení a profesionalitu, kterou prokazujete každý den své služby – řekl Mariusz Błaszczak, ministr národní obrany při setkání s vojáky speciálních jednotek,“ dodal.

Šéf Ministerstva národní obrany ve čtvrtek (letos 19. října) na Velitelství složky speciálních sil v Krakově sledoval finále cvičení certifikujícího speciální síly pro Síly rychlé reakce NATO v roce 2024.

– Děkuji za vaše služby. Děkujeme vám za budování interoperability mezi polskými ozbrojenými silami a ozbrojenými silami zemí Severoatlantické aliance. Tato cvičení byla skutečně naprostým úspěchem a vydávají silné svědectví o naší spolupráci a síle, což je v dnešní době nesmírně důležité, aby představovalo důležitý odstrašující argument.

– řekl ministr M. Błaszczak v Krakově.

Složka speciálních sil byla již potřetí úspěšně certifikována jako součást sil rychlé reakce NATO. Vzhledem k aktuálním hrozbám a novému přístupu NATO k bezpečnostní architektuře mají speciální síly příležitost integrovat se v 5 doménách – vzdušné, pozemní, kybernetické, námořní a – poprvé – ve vesmíru. Scénář cvičení speciálních operací vyžadoval přizpůsobení a využití plného potenciálu armády souběžně se spojeneckými a národními speciálními operacemi.

– Vojáci speciálních jednotek v polských ozbrojených silách jsou výkladní skříní polské armády. Jde o výběr, velmi přísný výběr, jde o dovednosti a trénink. Jsme opravdu hrdí na vaše služby. Moc ti za to děkuji. Jedná se o službu mimořádně potřebnou pro zajištění bezpečnosti naší vlasti, ale také pro zajištění bezpečnosti celé Severoatlantické aliance.

– poznamenal šéf ministerstva národní obrany.

***

Byla to třetí certifikace v historii speciálních sil (2015, 2020) a první pro schopnost velet rozsáhlé operaci. Certifikované schopnosti vyplývají z nových obranných plánů NATO, ve kterých hraje klíčovou roli Velitelství složky speciálních sil na východním křídle jako koordinační centrum všech speciálních sil operujících ve směru společného velení JFC Brunssum.

>>> GALERIE – Dokončení certifikace složky speciálních sil pro službu sil rychlé reakce NATO