Ženisté jedou pomáhat do Slovinska. Budou stavět provizorní mosty

Více než 30 ženistů vyrazilo na pomoc do Slovinska, aby zde vystavěli provizorní mosty namísto těch, které nedávno zničily povodně. V minulých dvou týdnech vojáci 15. ženijního pluku stavbu těžké mostové soupravy pilovali přímo v areálu Státních hmotných rezerv v Soběslavi, které soupravy zapůjčí.

Zaměření výcviku vycházelo především z informací rekognoskační skupiny, která do Slovinska odjela už před dvěma týdny. „Trénujeme stavbu mostů, které tam reálně budeme stavět. Zkoušíme různé technologické postupy, abychom byli schopni postavit most za předem stanovenou dobu co nejefektivněji,“ přiblížil velitel stavebního týmu na Slovinsku poručík P. Š.

Na rozdíl od jiných staveb mostových provizorií se vojáci museli tentokrát zaměřit na nové technologie i postupy. „Vzhledem k efektivnosti celé výstavby a logistickému zabezpečení je navržen jeden univerzální krakorec (pozn.: slouží pro výsuv mostu) a jedna výsuvná dráha. Dalším specifikem je omezený prostor pro manipulaci s břemeny. Stavba bude probíhat v zastavěných oblastech, a proto tam nemusí být dostatečný pracovní prostor pro jeřáb,“ doplnil.

I z toho důvodu se vojáci při tréninku zaměřili především na nejlepší způsob, jak uvázat břemeno, aby se mohlo jeřábem přenést. Dalším důležitým úkolem bylo sladit činnost a souhru jednotlivých skupin i samotných vojáků. „Máme tady spoustu nováčků, kteří most zatím ještě nestavěli, takže jsem předával především zkušenosti. Ukazoval jsem jim, co a jak mají dělat. Všichni se rychle zaškolili a pracují dobře,“ přiblížil velitel družstva stavební mostní čety rotný P. J.

Těžká mostová souprava je vysoce variabilní, a proto je složité předem určit finální podobu mostu a za jakou dobu jsou vojáci schopni ho postavit. „Je tam spousta proměnných. Pokud budeme uvažovat o zesíleném jednopatrovém dvoustěnném mostu o délce 21 metrů, jsme za ideálních podmínek schopni to zvládnout za tři až čtyři dny,“ odhadl rychlost výstavby poručík P. Š. Zároveň dodal, že výkyvy teplot posledních dnů jsou pro stavbu náročné. „Horší je, když prší, protože všechny díly jsou kluzké a hrozí úraz. S díly, které váží i několik tun, je to pak už opravdu o vážných zraněních.“

Postavená mostová provizoria mají v závislosti na typu a délce konstrukce nosnost přibližně 13 tun pro přejezd vozidel za sebou v jednom proudu, nebo zvládnou jedno vozidlo o váze do 44 tun. „Mosty pak mohou na místě zůstat velmi dlouhou dobu, pokud budou podléhat technickému dozoru. I u nás po povodních zůstala celá řada provizorií – třeba v Českém Krumlově,“ dodal velitel družstva stavební mostní čety, který se osobně zúčastnil stavby provizorních přemostění po povodních.

Zahraniční operaci ve Slovinsku považují vojáci především za skvělou zkušenost. „Jedeme tam dělat něco, co má smysl. Budeme tam přece pomáhat lidem,“ zhodnotil příslušník stavební skupiny četař M. Š. Podobně to vidí i velitel stavební skupiny. „Je to výzva a těším se na ní. Zvlášť, když vidím, že je jednotka vycvičená. Všichni tady ví, že je to užitečná práce, že nebudeme stavět mosty jen kvůli výcviku, ale z dobrého důvodu.“