Rok ruské agrese odkryl snahy ruské propagandy o rozvrat ve slovenské společnosti

Slovensko i jiné země Evropské unie dlouhodobě čelí ruské propagandě, jejímž strategickým záměrem je v očích veřejnosti nejen vyobrazit útok Ruska na Ukrajinu jako oprávněný, ale také vyvolat nevoli obyvatel pomáhat Ukrajině.

Osvojování si kremelské propagandy slovenskou dezinformační scénou začalo ještě před vypuknutím invaze. Klamstva o údajném bombardování Donbasu, genocidě či zasahování do práv rusky mluvících občanů se v menší míře šířila již od roku 2014. Jedním z viditelných výsledků

této postupné podvratné činnosti bylo, že navzdory varování vládních představitelů SR o hrozící invazi část slovenské veřejnosti , že žádná válka nehrozí a cvičení stovky tisíc ruských vojáků v blízkosti ukrajinských hranic je ze strany Ruska běžné.\“Realita uplynulého roku tak kromě pravdy o krvavé agresi Ruska naplno odkryla i systematické snahy ruské propagandy a dezinformační scény o rozvrat i slovenské společnosti,\“ uvedl ředitel odboru pro hybridní hrozby a strategickou komunikaci MO SR Peter Ihnatišin.

S válkou se nastartovala nová éra dezinformací, které chtějí dehumanizovat oběti, odpoutat pozornost od skutečného agresora, válečných zločinů, pošlapávání lidských práv a mezinárodních dohod. Slovenská dezinformační scéna po krátkém zaváhání plynule přešla od zlehčování situace do otevřené obhajoby ruského řízení.

Příkladem je označování ukrajinských obránců za nacistů nebo Banderových, obohacené o překrucování historických faktů ze strany propagandistů až po plán, jak „denacifikovat“ ukrajinské obyvatelstvo a potrestat takzvaný „nacistický režim“. Cílem takto vypracovaného plánu bylo zničit národní identitu Ukrajiny. Ukrajina je však navzdory všem takovým snahám sjednocená jako nikdy předtím.

I Slovensko během války v sousední zemi bojuje o identitu. Kromě metody „ačohentismu“, tedy odvedení pozornosti k nesouvisejícím tématům, se snahy intenzivně soustředí i na obrat silné vlny solidarity a sounáležitosti slovenské občanské společnosti vůči lidem utíkajícím před válkou v jejich zemi. Nástrojem je poukazování na vlastnictví odídenců. Dezinformátoři však ve své horlivosti zřejmě zapomněli, že Ukrajinci utíkají před válkou a ne před chudobou.

Dezinformační scéna se uchyluje najednou k více proudům, mezi nimi k vytváření falešného dojmu o existenci rusofobie, snahám o vykreslení Ruska jako oběti a připisování odpovědnosti Západu. Domácí společnost denně čelí i lžím o účincích sankcí či přímým nástrojům strachu ve formě vymyšleného a uměle živeného tématu mobilizace obyvatelstva.

„Nenechme se strašit a zastrašit – kritické myšlení a ověřování informací jsou neprůstřelnou vestou proti nábojům propagandy, dezinformacím a lžím. Povzbuzuji proto všechny, abychom se spojili za odolnější Slovensko, chránili naši společnost před mnoha současnými i budoucími pokusy rozvrátit naši společnost a oslabit tak celý stát,“ zdůraznil ministr obrany SR Jaroslav Naď .

Poukázal také na potřebu připravenosti na další snahy o eskalaci a podrývání jednoty naší společnosti ale také celého Západu. Rusko je evidentně odhodláno použít celou plejádu vojenských a nevojenských nástrojů k dosažení svých cílů. Dá se očekávat, že ruská politika vůči nám bude mít dlouhodobě konfrontační charakter. Slovensko je však odhodláno vytrvat – jednak v podpoře Ukrajiny, ale také v boji proti snahám o dezorientaci naší společnosti v systému hodnot, svobody, demokracie a práva.

Známe to i z ČR, že?

Zdroj: MO SR