Armáda prověří systém odvodů, zapojí se všechna velitelství

Příslušníci jednotlivých krajských vojenských velitelství (KVV), vojáci z povolání a aktivní zálohy se za řízení velitelství teritoriálních sil armády ČR v květnu zapojí do cvičení, které má vyzkoušet, jak by v případě ohrožení státu nebo válečného stavu probíhaly odvody obyvatelstva. Armáda podobná cvičení pořádá v posledních letech pravidelně. Letos jde poprvé od cvičení Resource Reserves v roce 2010 o podobný komplexní nácvik, který prověří systém ve všech jeho detailech při souběžném cvičení krajských vojenských velitelství, tentokrát ve všech 14 krajích ČR.

Cvičení se uskuteční v termínu od 9. do 19. května, praktické nácviky pak proběhnou ve čtvrtek 18. května. „Během dvou týdnů na příslušníky KVV čekají veškeré činnosti od nácviku vyhodnocení dotazníků branců, přes hodnocení územního obvodu daného kraje, postavení komisí v reálných počtech ke stanovení délky trvání odvodního řízení podle velikosti té které obce s rozšířenou působností,“ upřesňuje řídící cvičení a současně zástupce velitele teritoriálních sil plukovník gšt. Jaroslav Hrabec.

Krajská vojenská velitelství, jež jsou součástí teritoriálních sil armády, by v případě stavu ohrožení státu či válečného stavu na základě nařízení vlády zřizovala odvodní komise a doplňovala je svými příslušníky z oddělení odvodních řízení, která jsou součástí každého KVV. Pokud by se odvody konaly takzvaně naostro, komisi by vedle pracovníků KVV tvořili také zástupci samospráv obcí a měst a civilní lékaři vyčlenění krajským úřadem. Ti by posuzovali zdravotní stav branců.

Zástupci samospráv i lékaři jsou v tomto roce k účasti na nácviku odvodního řízení zváni jako hosté, mimo jiné i k prověření funkčních vazeb pro zajištění odvodů v jednotlivých krajích. „Při skutečných odvodech musí samosprávy obcí a krajské úřady ze zákona zabezpečit podmínky provedení řízení vyčleněním místností a materiálu, včetně již zmíněného vyčlenění lékařů do odvodních komisí. I v minulých letech, dle charakteru a velikosti cvičení byla u řady krajských vojenských velitelství součástí provedení nácviků nabídka účasti zástupců obcí i lékařů. V některých případech došlo i jejich přímé zapojení do nácviků. Účastnit se jich nicméně nebylo a není povinností, v míru, vždy jen nabídka k prohloubení spolupráce pro zajištění společných úkolů obrany naší země“ upozornil Hrabec.

Uznává, že občané činnosti armády, včetně nácviku odvodů nyní věnují větší pozornost než v minulých letech, včetně aktuálního zájmu médií.

Zatímco v posledních letech si cvičné odvody řídila jednotlivá KVV v souladu se svými plány samostatně, letos bude, celý výcvik řízen centrálně z úrovně Velitelství teritoriálních sil, jež je od roku 2021 nadřízeným stupněm. „Ke cvičení přistupujeme s maximální odpovědností, chceme prověřit funkčnost systému do nejmenších detailů. Proto jsme v jednom termínu zapojili všechna KVV i množství personálu, celkem až 250 lidí. I kdyby nebyl konflikt na Ukrajině, cvičení by proběhlo v souladu s naším plánem naprosto stejně. Velitelství teritoriálních sil, jako nadřízený velitelský prvek KVV ze zákona za organizaci provedení odvodního řízení v krajích zodpovídá a pro nás je to stejná a standardní práce jako například další výcvik našich vojáků “ zdůrazňuje plukovník Jaroslav Hrabec.