Chcete řopík? Váš může být už za pár desítek tisíc korun

Ministerstvo obrany vyhlašuje letos již šesté výběrové řízení na zjištění zájemců o koupi nepotřebného nemovitého majetku Ministerstva obrany. V seznamu je celá řada řopíků, najdou se i některé přímo u vody.

Úplné znění inzerátu je uveřejněno v „Aktuální nabídce“ na internetových stránkách https://onnm.army.cz se všemi podrobnostmi, fotografiemi a případnými kontakty pro možné získání dalších informací. Nabídka je také zveřejněna na www.centralniadresa.cz a na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových https://nabidkamajetku.cz/.

V této nabídce je celkem 43 položek/inzerátů nemovitostí s minimální požadovanou kupní cenou v souhrnné částce přesahující 25 mil. Kč, přičemž 13 z nich je zařazeno poprvé. Stejně jako v minulé inzerci, tak i tentokrát naprosto převažují objekty bývalého pohraničního opevnění, tzv. „řopíky“, kterých je celkem 30 (12 nově). Jeden stojí u Berounky asi 1 km před Karlštejnem, dalších 5 pak poblíž Lubence (mezi Rakovníkem a Karlovými Vary), 10 na jižní Moravě a 14 na severní Moravě mezi Opavou a Horním Benešovem. Je třeba zmínit, že severomoravské stojí všechny na nevlastních pozemcích. Přes předkupní právo vlastníků pozemků nic v jejich prodeji nebrání, protože o ně tito vlastníci neprojevili zájem. Jihomoravské naopak až na dvě výjimky (Hrabětice a Lanžhot) jsou prodávány s vlastním pozemkem

Ostatní nemovitosti představují různé pozemky. Nejzajímavější z nich jsou asi v Praze – Hloubětíně (s výměrou cca 1,2ha) nebo v obci Hradešín (mezi Říčany a Českým Brodem). Další menší pozemky jsou pak nabízeny u Domažlic, Klatov nebo Tachova.

Informace o zveřejnění inzerátu a konkrétních nabízených nemovitostech jsou i na realitních webových portálech Sreality a Reality.iDnes.

Další nabídku předpokládá ministerstvo obrany zveřejnit dne 3. října 2023. Jejím obsahem by měly být především dosud neprodané nemovitosti včetně oblíbených pevnostních objektů. Předpokládá se i zařazení některých nových. Všechny bude možné najít před uvedeným termínem na stránkách https://onnm.army.cz v sekci „Nemovitý majetek“ pod odkazem „Připravované prodeje“, včetně konceptů kupních smluv spolu s podmínkami prodeje. U aktuálně nabízených nemovitostí jsou uvedeny termíny pro podání přihlášek a složení požadované kauce, termíny prohlídek apod. U každého dílčího inzerátu je k dispozici povinný formulář „Přihláška zájemce o koupi“ a „Čestné prohlášení manžela/ky“.

Pro zájemce o bývalé objekty pohraničního opevnění je na zmíněných stránkách dokument o základních podmínkách a možnostech nabytí takových objektů.