Kongres USA rozhodl. F-35 může Česko získat. Cena by neměla překročit 122 miliard korun

Vláda Spojených států amerických Kongresu předala k projednání návrh na předložení nabídky možného prodeje 24 kusů nadzvukových letounů F-35 včetně munice a nákladů desetiletého životního cyklu. Jedná se o standardní postup, který je nutný před každým zahraničním prodejem vojenského materiálu, na jehož základě může vláda USA vládě ČR oficiální nabídku v režimu vláda-vláda předložit. Cena by neměla překročit 122 miliard korun.

„Od začátku jsme s tím počítali a na průběhu jednání o pořízení víceúčelových nadzvukových letounů F-35 to nic nemění, jedeme podle plánu,“ říká vrchní ředitelka ekonomické sekce Ministerstva obrany Blanka Cupáková, která zároveň od začátku vede vyjednávací tým.

V materiálu uvedená částka 5,62 miliardy dolarů představuje maximální finanční rámec na případnou realizaci desetiletého kontraktu. Tato částka je pro celý desetiletý případný kontrakt částkou nepřekročitelnou (popřípadě lze navýšení realizovat opět jen cestou Kongresu), a proto v ní bývá standardně zahrnuta i dostatečná rezerva. Jejím smyslem je, aby vláda USA nemusela znovu chodit do Kongresu, pokud by ČR v budoucnu případně požadovala další vybavení či služby (mohlo by jít např. o doplnění munice).

Částka uvedená v tomto dokumentu tedy nepředstavuje cenu případného kontraktu mezi ČR a USA. Ta by byla logicky nižší – což je uvedeno i ve zveřejněné zprávě – a bude záviset na obsahu dodávek zboží a služeb. Cena se bude rovněž odvíjet od aktuální ekonomické situace, která se bude promítat do cen výrobků a služeb v dalších deseti letech. V případě vzniku neočekávaných situací, na jejichž krytí je určena rezerva, bude průběžně kontrakt mezi ČR a USA měněn transparentně dodatky, a to maximálně do výše schválené Kongresem.

Návrh kontraktu ze strany vlády USA pro vládu ČR, který očekáváme v létě, se nebude týkat pouze ceny pořizovaných letounů, ale návrh bude obsahovat také zajištění provozu letounů, včetně oprav, údržby, servisu a náhradních dílů, dále sem bude patřit munice, prvotní výcvik pilotů a pozemního technického personálu, výstroj pro piloty, vybudování simulačního centra, pozemní vybavení k zajištění provádění údržby a oprav a další potřebné vybavení a podpora pro provoz letounů. Jakmile nabídka v létě dorazí, bude do 1. října předložena vládě ČR, která následně rozhodne o realizaci nebo nerealizaci této akvizice.