Armádní logistici pomáhají dětem

Už čtvrtým rokem organizují vojáci velitelství 14. pluku logistické podpory a 141. zásobovacího praporu na Pardubicku charitativní běh „Po stopách Alfréda Bartoše a SILVER A“. V přechozích třech letech výtěžek putoval na konto Vojenského fondu solidarity, letos se logistici z Pardubic rozhodli podpořit dítě jednoho z nich, vážně postiženou Markétku.

„Naši vojáci přispívají do Vojenského fondu solidarity pravidelně několikrát ročně. Ať už je to při celorepublikovém Běhu válečných veteránů, během listopadové veteránské sbírky nebo měsíčně, přímo na účet fondu. V letošním roce jsme se poprvé rozhodli květnovým během podpořit někoho adresně. A tak jsme výtěžek z běhu věnovali dítěti jednoho z našich vojáků. Vážně postižené Markétce, která nemá to štěstí, aby vyrůstala jako všechny ostatní zdravé děti. Jí i její rodině se tím snažíme alespoň trochu pomoci, aby společně vše lépe zvládali,“ říká o letošním charitativním běhu vrchní praporčík 14. pluku logistické podpory nadpraporčík Josef Šerý.

Markétka potřebuje 24hodinovou péči

Markétka se narodila předčasně, jako druhá z dvojčat. Vážila pouhých 890 g a její stav vyžadoval okamžitý transport na specializované oddělení prenatální péče. Během transportu však došlo k masivnímu krvácení do mozku, jehož následkem byla poškozena převážná část pravé mozkové hemisféry. To způsobilo fyzickou a mentální retardaci holčičky. Přidružené diagnózy navíc způsobují další zdravotní komplikace. Markétka je trvale odkázána na permanentní 24hodinovou péči, speciální zdravotnické a hygienické pomůcky, včetně výživy prostřednictvím permanentně zavedené sondy. Je plně závislá na péči rodičů, speciální zdravotnické a rehabilitační asistenci a pravidelné lékařské péči.

„Slovy jen těžko vyjádřím, co pro mě podpora od mých kolegů znamená. V mé situaci se prostě snažíte všechno zvládnout. Je těžké říci si o pomoc druhým. Nesmírně si toho vážím a všem přeji, aby takové situace sami nemuseli v životě nikdy řešit,“ poděkovala kolegům logistikům nadrotmistryně Martina, maminka Markétky.

V Sezemicích a Pardubicích uctili památku Alfréda Bartoše

Trasa štafetového běhu vedla již tradičně místy připomínajícími působení českých odbojářů 2. světové války. Vybíhalo se z kasáren Letiště Pardubice, přes Valy, Lázně Bohdaneč, Srch a Sezemice, až k památníku Zámeček, kde trasa končila. V Sezemicích se vojáci na chvíli zastavili, aby společně s velitelem 14. pluku logistické podpory plukovníkem gšt. Miroslavem Horáčkem položili kytici k Pomníku Alfréda Bartoše.

Závěrečnou štafetu z Tyršových sadů k Památníku Zámeček běžela téměř čtyřicítka logistiků. Společně s nimi běžel i ředitel Památníku Zámeček Viktor Janák, který se závěrečné štafety účastnil už druhým rokem. Celá trasa běhu, složená z osmi etap, měřila přes 57 kilometrů a vojáci ji uběhli za necelých šest hodin. Jako památku na běh si mohl každý zakoupit tematické tričko s logem běhu.

Bohoslužba pod širým nebem nejen za oběti Heydrichiády

U Památníku Zámeček se všichni společně poklonili obětem Heydrichiády a při bohoslužbě si připomněli statečnost a hrdinství Alfréda Bartoše, členů skupiny SILVER A i řady dalších občanů Pardubicka. Vojenský kaplan 43. výsadkového pluku kapitán Milan Novotný tehdejší čin parašutistů připodobnil k charitativnímu činu vojáků ze 14. pluku logistické podpory:

„Vidím v tom jistou symboliku. Stejně jako Alfréd Bartoš a ostatní parašutisté tehdy dali své životy všanc a obětovali je pro dobro druhých, také vaši vojáci nejsou lhostejní k osudům druhých. Jsou solidární a obětují něco ze sebe pro druhé. Pro ty, kteří to potřebují,“ řekl vojenský kaplan Novotný.

Už druhým rokem mohou vojáci, kteří se charitativního běhu účastní, navštívit Památník Zámeček a zdejší expozici. Toto pietní místo, které se nachází na místě bývalého nacistického popraviště v Pardubicích, připomíná temnou část historie. Jedinečná expozice je mementem pro budoucí generace a zachycuje tragické příběhy těch, kteří se dokázali postavit zlu. Připomíná hrůzy nacistického režimu a válečné zločiny páchané nacisty za 2. světové války, zejména pak v období Heydrichiády.

„Trasou běhu si připomínáme hrdinské činy účastníků československého protinacistického odboje za 2. světové války. Není to jen pouhý běžecký úsek, je to symbol uznání a respektu skupině Alfréda Bartoše i všem občanům Pardubicka, kteří s domácím odbojem neváhali spolupracovat a zaplatili za to svým životem. Velmi oceňuji, že naši vojáci na tyto historické události nezapomínají. A současně si vážím i toho, že jim nejsou lhostejné ani osudy ostatních vojáků a společně se dokážou semknout, aby pomohli jednomu z nich,“ dodává na závěr velitel 14. pluku logistické podpory plukovník gšt. Miroslav Horáček.

  • O výběru trasy, kterou vojáci už čtvrtým rokem běží, rozhodlo propůjčení čestného názvu „PLUKOVNÍKA IN MEMORIAM ALFRÉDA BARTOŠE“ 14. pluku logistické podpory prezidentem České republiky 28. října 2020. Právě proto si logistici na Pardubicku zvolili trasu, která vede přes místa spojená s působením Alfréda Bartoše a skupiny SILVER A.
  • Alfréd Bartoš byl československý voják, příslušník československého protinacistického odboje za 2. světové války. V letech 1941 až 1942 byl velitelem výsadkové skupiny SILVER A, která také spolupracovala se skupinou Anthropoid při atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha.