FOTOREPORTÁŽ: Slovensko hlásí – jsme NATO Combat Ready

Mnohonárodní bojové uskupení na Slovensku získalo statut NATO Combat Ready. Certifikováno bylo v rámci mezinárodního cvičení Slovenský Štít 2023, jedné z nejrozsáhlejších výcvikových aktivit Ozbrojených sil Slovenské republiky po skončení covidové pandemie. Mezinárodní cvičení s téměř 2000 účastníky ze sedmi různých zemí ukázalo sílu a jednotu aliance tváří v tvář potenciálním hrozbám.

„Slovak Shield měl dva hlavní cíle. Prvním byla certifikace mezinárodního bojového uskupení působícího na Slovensku a druhým byla realizace integračního výcviku armád Visegrádské čtyřky a partnerů z národní gardy Indiana,“ upřesnil zaměření desetidenního výcviku velitel 2. mechanizované brigády a zároveň i ředitel cvičení brigádní generál Róbert Kecső.

Black Hawk i bezpilotní systémy

V rámci cvičení vojáci využili více než 400 kusů vojenské techniky, od českých Pandurů a BMP-2, polských Rosomáků, Gidranů z Maďarska, až po německé Boxery nebo slovinské transportéry PATRIA. Nechyběly ani protiletadlové prostředky krátkého dosahu na ochranu vojsk. Vlastní nasazení vojsk podporovaly logistické elementy s cílem procvičit reálnou podporu bojujících jednotek. „Měli jsme i leteckou podporu v podobě Learjet nebo PC-12, přepravu vojáků a odsun raněných zajišťovaly Chinooky a Black Hawk. V našem vzdušném prostoru jsme koordinovali i bezpilotní systémy, jako je Puma nebo Raven,“ upřesnil využití vzdušných prostředků v rámci přípravy na cvičení letecký návodčí uskupení nadrotmistr J.D. 

Konkrétní zadání pro certifikaci mnohonárodního bojového praporu byla simulace reálného napadení území Slovenské republiky. „Náš prapor složený z bojových jednotek pěti států aliance měl za úkol bránit přidělené prostory, zastavit útok nepřítele a následně ho vytlačit za státní hranici a tím obnovit celistvost Slovenské republiky,“ vylíčil konkrétní úkoly vydané vojákům v bojovém rozkaze velitel mnohonárodního praporu podplukovník J. S.

Combat ready = úspěšný společný výcvik

Právě reakce na jednotlivé incidenty rozehrané v terénu byla klíčovou oblastí, která se v rámci německé metodiky či konceptu ITRI (In Theatre Readiness Inspection) při certifikačním cvičení hodnotila. „Komisi představují mezinárodní inspektoři, kterých je celkem dvacet čtyři včetně dvou monitorujících příslušníků NATO z maďarské mnohonárodní divize střed. Hodnocených oblastí je celkem pět – příprava, operace, podpora, komunikační a informační systémy a administrace,“ popsal základní pravidla pro získání NATO statusu Combat Ready brigádní generál Václav Vlček – vedoucí hodnotitelského týmu. Zároveň dodal, že vytvořit mezinárodní prapor je složitý úkol. „V rámci mnohonárodního bojového uskupení máme každou rotu z jiného státu. O to větší úsilí musí velitelé a štáb vyvinout, aby jednotky byly bojeschopné a společně fungovaly.“

Certifikační cvičení v rámci Slovak Shieldu představovalo klíčovou metu náročné přípravy, která byla zaměřena na společný výcvik od stupně družstvo, četa, rota až po úroveň celého praporu. „Získáním certifikace Combat Ready potvrzujeme, že měsíce společného výcviku jednotek z pěti různých zemí zacílené na sladění a synchronizaci nejen taktických schopností, ale i oblastí jako je spojení, logistická podpora či vojskový průzkum, byly úspěšné. Jsme na 100% schopni plnit zadaný operační úkol a v případě nutnosti bránit každý centimetr území aliance,“ zhodnotil úspěch v rámci ITRI hodnocení svých jednotek velitel mnohonárodního bojového uskupení plukovník Karel Navrátil.