Armáda jedná o letišti Líně

Armáda bude chtít na letišti Plzeň-Líně vybudovat armádní logistické centrum se sklady pro podporu našich vojáků a aliančních jednotek. Dále zde v rámci rozvoje teritoriálních sil plánuje vybudovat zázemí pro jednotku aktivní zálohy až o velikosti praporu. Letiště chce využívat jako záložní pro potřeby AČR. Zástupci armády ale garantovali, že nebude sloužit jako základna pro letouny F-35. Sloužit může pro příležitostné zásobovací lety. Z letiště bude i nadále provozována letecká záchranná služba a pokračovat bude i výcvikové zdravotnické centrum.

Zástupci armády to dnes řekli na setkání se senátory a poslanci Plzeňského kraje a také se zástupci místní samosprávy. Jednání se kromě náčelníka generálního štábu AČR generálporučíka Karla Řehky a dalších členů vedení armády zúčastnili za Ministerstvo obrany náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec a vrchní ředitelka sekce majetkové MO Marta Kopecká. Pracovní schůzka se konala po ukončení jednání české vlády se společností Volkswagen o výstavbě tzv. gigafactory v lokalitě letiště Plzeň-Líně. Zástupci armády a ministerstva na jednání zdůraznili, že schůzku považují za počátek navázání komunikace se všemi dotčenými orgány.

Jednání zahájil náměstek Blažkovec s tím, že letiště bude výhradně sloužit k využití AČR. „Považuji za užitečné, že se tady potkáváme, abyste měli informace od relevantních lidí a abyste s řečenými informacemi mohli dál aktivně pracovat, a společně jsme tak mohli předejít případným dezinformacím.“ Blažkovec dále uvedl, že je to první jednání po rozhodnutí Volkwagenu a nedávném jednání s hejtmanem Plzeňského kraje Špotákem.

Generál Řehka vysvětlil, proč armáda letiště potřebuje. „Jedním naším úkolem v rámci Aliance je poskytovat podporu hostitelskou zemí. Líně jsou unikátní svou kapacitou, geograficky, blízkostí nemocnice, infrastrukturou a zároveň vzdáleností od místní aglomerace. Myslíme to vážně, je to strategicky důležité.“

Brigádní generál Miroslav Feix, ředitel sekce rozvoje schopností MO, uvedl, že provozování letecké záchranné služby armáda plánuje až do konce roku 2028. „Další postup bude na Ministerstvu zdravotnictví. Předpokládáme, že jako vojáci nebudeme dál létat, ale budeme schopni poskytnout prostory a také zdravotnický personál. Dál chceme také pokračovat ve výcvikovém zdravotnickém centru.“

Feix také upřesnil, co to znamená podpora hostitelskou zemí. Půjde o prostor, kde bude ČR schopna poskytnout zázemí na cestě pro projíždějící spojenecké jednotky nebo pro skladování zásob. Představil harmonogram rozvoje areálu letiště, kdy bude nutné zpracovat realizační studii, zmapovat, v jakém stavu jsou aktuálně budovy, nebo narovnat majetkové poměry. Zdůraznil, že pro region bude rozvoj letiště znamenat novou nabídku práce pro místní obyvatele i podnikatelské příležitosti.

Starostové pěti klíčových obcí v okolí letiště se shodli, že klíčové pro spolupráci a úspěšná jednání, je dokončit zásady územního rozvoje kraje. Vrchní ředitelka Kopecká potvrdila, že i pro Ministerstvo obrany je změna zásad územního rozvoje důležitá, a to z časového hlediska plánování dalších aktivit resortu v regionu.

V diskusi pak zástupci regionu kvitovali, že resort obrany svolal jednání tak brzy a požádal o průběžné informování o právních krocích ke všem nájemníkům letiště. „O dalším působení Aeroklubu jsme ochotni se dál bavit. Nechceme slibovat, ale rozhodně jsme otevřeni diskusi,“ komentoval generál Řehka.

Přítomní se shodli, že se i nadále budou potkávat na informativních schůzkách ohledně dalšího vývoje.