Prezident republiky Petr Pavel zavítal na Generální štáb

Generální štáb AČR navštívil prezident republiky Petr Pavel. Před budovou velení armády přivítal hlavu státu náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálmajor Karel Řehka. Poté spolu diskutovali o dalším směřování armády, modernizačních projektech a nových vojenských schopnostech. Zabývali se také aktuální situací na Ukrajině, poznatky z průběhu vedení války a vojenskou pomocí zemi. Hovořili o aliančních plánech a revizi plánů Armády ČR.

Protože se jednalo o první návštěvu Petra Pavla na generálním štábu v jeho nové roli, zajímal se zejména o to, jak je armáda připravena reagovat na aktuální hrozby. Rovněž ocenil informace o vývoji války na Ukrajině, které využije při své plánované návštěvě země. Vrchní velitel ozbrojených sil chce být s velením armády stále v kontaktu. „S náčelníkem generálního štábu generálem Řehkou se budeme pravidelně setkávat, a to jednou za čtvrt roku, budeme tak mít příležitost vzájemně se informovat o otázkách obrany země,“ shrnul prezident Petr Pavel.

Generál Řehka potvrdil, že na společných jednáních bude informovat prezidenta o plánech a záměrech armády, aktuálním vývoji situace na Ukrajině a její pomoci, dále o strategických a významných projektech. „V materiální a vojenské pomoci válkou postižné Ukrajině budeme nadále intenzivně pokračovat. Dokonce máme v plánu vysílání mobilních výcvikových týmů v rámci Aliance,“ zhodnotil generál Řehka.

Setkání byli přítomni zástupci velení armády, velitelé sil a ředitelé sekcí. Návštěvu na generálním štábu ukončil prezident republiky pracovním obědem s vybranými funkcionáři.