OBRAZEM: Čeští letečtí návodčí na Slovensku

Propojují zemi a vzduch, koordinují letecké prostředky nebo navádí palbu na cíl. Letečtí návodčí JTAC (Joint Terminal Attack Controller) jsou nedílnou součástí Mnohonárodního bojového uskupení na Slovensku (MN BG SVK).

V Lešti je v současné době nasazeno celkem pět leteckých návodčích ze tří různých zemí. Protože postupují podle certifikovaných doktrín NATO, vzájemná spolupráce mezi jednotlivými specialisty Aliance je o to snadnější. „Všechny národy, které jsou součástí mnohonárodního uskupení, tyto dokumenty podepsali a my, jako JTAC, se jimi musíme řídit. Nezáleží na tom, kde zrovna jste a do jaké země jedete. Postupy jsou pořád stejné,“ poukazuje na jednotnost jejich práce slovinský letecký návodčí rotný M. K.

Dynamičnost, adrenalin, cestování, setkání s novými lidmi – to jsou výhody, které na své práci rotný M. K. kvituje: „Je tady ale i ta druhá strana mince, a sice to, že nejste často doma. Není pak jednoduché zakládat rodinu a udržovat nějaké vazby.“ Podle něj není specialistů JTAC v Evropě, ale ani celkově na světě, příliš mnoho. „Jsme svým způsobem uzavřená komunita. Protože se mezinárodní cvičení celosvětově často opakují, stejně jako zahraniční operace, narážíte neustále na ty samé tváře. I to je vlastně vaše rodina.“

Primárním úkolem vojenských specialistů JTAC je navést letouny ke zničení cílů, které určí velitel jednotky. „Celý postup se skládá z několika kroků. Jeden z nich se nazývá CAS Brief. JTAC pošle pilotovi informace o cíli, které obsahují např. souřadnice a popis cíle nebo nadmořskou výšku. Dalším krokem je v rámci navádění korelace, tedy ujištění se, že pozorovatel a pilot zaměřují jeden a ten samý cíl,“ vysvětlil základní princip práce leteckého návodčího JTAC MN BG SVK nadrotmistr J. D.

S upřesněním cílů pomáhá leteckým návodčím pozorovatel JFO (Joint Fires Observer), který je přímo v sestavě pozemní roty. Je schopen identifikovat nepřátelské cíle, poskytnout informace o terénu a koordinovat útoky, aby minimalizoval riziko pro civilisty a omezil škody na majetku. „Velitel pozemní jednotky vybere nějaký objekt, kde se třeba vyskytuje sklad munice nepřítele. JFO pak musí navést pilota na dané místo a ověřit si, že mají v hledáčku tu samou budovu. V tom pomáhají další upřesňující informace v podobě např. výrazných orientačních bodů v krajině; barvy nebo tvaru objektu a další,“ popsal využití JFO přímo v akci nadrotmistr L. K. – specialista FCC (Fires Coordination Center) v rámci MN BG SVK.

V Lešti je v rámci 2. rotace MN BG SVK nasazeno celkem šest vysoce kvalifikovaných JFO ze tří různých zemí. Za sebou mají společně s leteckými návodčími výcviky např. při navádění nasmlouvaných kontraktorských civilních letadel z Německa typu PC 12 nebo LearJet, která pilotují bývalí piloti z německých vzdušných sil.