Jordánský král je klíčový pro vyjednávání o otázkách Gazy

Generální tajemník Jens Stoltenberg přivítal Jeho Veličenstvo krále Abdulláha II. ibn Al Husseina z Jordánského hášimovského království v ústředí NATO k jednání o partnerství Aliance s Ammánem a regionálních bezpečnostních výzvách. Jeho Veličenstvo se zúčastnilo zasedání Severoatlantické rady, které se zabývalo bezpečnostními výzvami, kterým čelí Blízký východ a severní Afrika, včetně konfliktu v Gaze.

Generální tajemník NATO Stoltenberg ocenil úlohu Jordánska při podpoře regionální bezpečnosti a uvedl, že návštěva zdůrazňuje prohlubující se partnerství mezi NATO a Jordánskem. Stoltenberg přivítal, že spojenci NATO pokračují v provádění balíčku pro budování obranných kapacit Jordánska, včetně podpory boje proti terorismu, kybernetické bezpečnosti a krizového řízení. 

„NATO velmi pozorně sleduje situaci na Blízkém východě. Jsme hluboce znepokojeni situací v Gaze a jejím okolí. Izrael má právo se bránit, zároveň je ochrana civilistů zásadní a vítám snahy zajistit, aby se humanitární pomoc dostala do Gazy,“ řekl Stoltenberg. „Írán a Hizballáh by neměly využívat konfliktu. Je důležité, aby tato situace dále neeskalovala,“ dodal. 

Jordánsko se připojilo k partnerskému fóru NATO pro Středozemní dialog v roce 1995 a je jedním z nejbližších partnerů NATO v regionu. „NATO si velmi váží svého partnerství s Jordánskem a děkuji králi Abdulláhovi za jeho osobní vedení v této kritické chvíli. Dnes potřebujeme dialog více než kdy jindy. NATO je plně odhodláno podporovat naše partnery v regionu, a to i prostřednictvím Středomořského dialogu, aby přispěli ke stabilitě a bezpečnosti na Blízkém východě a v severní Africe,“ řekl Stoltenberg.