Vývoj software v rukou vojáků Bundeswehru

Kromě moderní infrastruktury vyžaduje digitalizace především jednu věc – software. Požadavky Bundeswehru na něj jsou často obzvláště vysoké. Kdo ví lépe, co je třeba a jak takový software má vypadat a k čemu bude lépe než samotní vojáci? V Centru pro digitalizaci Bundeswehru se aktivně podílíte na utváření digitalizace Bundeswehru.

Mladý důstojník přišel do Centra softwarových kompetencí německých ozbrojených sil v říjnu 2021. Zde byl vycvičen jako webový vývojář. „Programování jsem se zabýval už během studia, ale tady se soustředilo na řešení vědeckých problémů v mechatronice,“ říká vývojář o svých dosavadních znalostech.

Školení na míru

Ve svých prvních týdnech se Benjamin zpočátku zabýval úvodním projektem, ve kterém se noví vývojáři praktickým způsobem učí základům sw a hw TechStack, tedy kompilaci technologií vybraných pro vývoj. „Vše zde děláme na mru dle aktuálních potřeb,“ říká Benjamin. Servisní pracovníci a vojáci samotní jsou také vyškoleni v softwarovém inženýrství. Mnohá témata jsou natolik specializovaná, že se využívají společné školicí programy s civilní sekcí a mezinárodními partnery. Benjamin se brzy bude věnovat metodickým přístupům, jako je vývoj řízený testováním a čistý kód, které doplňují materiální znalosti programovacích jazyků a frameworků. „Takovéto špičkové školení nám dává potřebné nástroje k vývoji vysoce kvalitních a především spolehlivých softwarových produktů,“ vysvětluje Benjamin.

Další metodou, která neslouží pouze k tréninku, je párové programování. “ Zatímco jedna osoba píše kód, druhá okamžitě kontroluje, zda to, co napsal, je správné. I když se potýkáte s problémy, interakce s někým pomáhá rychleji najít řešení problému,“ vysvětluje Benjamin metodiku, která je v centru aktivně využívána. Je přesvědčen, že díky tomu je práce efektivnější, než kdyby na projektu pracoval sám.

Agilní metody

Benjamin nyní pracuje v týmu, který programuje rozhraní pro integrované systémy velitelských stanovišť, ale také například digitálního, situačního přehledu o bojišti. „V projektech, jako je tento, mohu jako obranný technik přímo přispět svými odbornými znalostmi k vývoji softwaru,“ uvádí Benjamin.

Digitalizace je především o know- how, takže dobré nápady lze skutečně realizovat. Na jeho nastolení a udržení centrum opakovaně spolupracuje s externími partnery. S realizací rozhraní by například mohla být vytvořena značná provozní přidaná hodnota pro Bundeswehr prostřednictvím úzké spolupráce s Fraunhofer Institute for Optronics, System Technology and Image Analysis IOSB. „V rámci projektu jsme navštívili i Fraunhofer v Karlsruhe a podívali se na řešení vypracované IOSB z pohledu uživatele. To samozřejmě nesmírně pomáhá při přizpůsobení vlastního vývoje potřebám uživatele,“ vysvětluje Benjamin.

K motivaci vývojářů přispívá i agilní způsob práce podle procesního modelu Scrum . U takzvaných sprintů se aplikace vyvíjí po etapách a pokrok je vidět rychleji, protože po každém sprintu má být vytvořena spustitelná verze produktu. „Celkově se mi líbí kultura, která se tu etablovala a kterou se také každý den žije,“ říká Benjamin. 

Text a foto: Bundeswehr/Daniel Kühn