Česká zbrojovka STV Group podporuje muniční iniciativu pro Ukrajinu

Do konce letošního roku je STV GROUP připravena dodat přímo z vlastní výroby nebo od svých zahraničních partnerů více než 100 000 kusů velkorážové munice. Takový je průběžný výsledek aktivního zapojení STV GROUP do oceňované muniční iniciativy ČR, jejímž cílem je pomoc Ukrajině.

STV GROUP je jediným výrobcem velkorážové munice v ČR a spolehlivým a hrdým partnerem Armády ČR. „Od loňského roku nově vyrábíme munici ráže 155 mm, která splňuje standardy NATO. Kromě toho i nadále produkujeme tradiční dělostřeleckou munici původních východních ráží 122 mm, 152 mm. Díky tomu pokrýváme velmi široké portfolio dělostřelecké munice,“ popisuje Pavel Beran, ředitel speciálních projektů STV GROUP.

„V rámci současné muniční iniciativy máme s ministerstvem obrany rozjednáno několik dodávek. Očekáváme, že se je v nejbližších týdnech podaří dotáhnout. Všechny jsou velmi náročné na financování, v řádech miliard korun,“ uzavírá Pavel Beran. 

Česká republika poskytuje tři pilíře pomoci Ukrajině. První z nich je dlouhodobá bilaterální spolupráce s Dánskem a Nizozemskem. Jedná se o dodávky těžké vojenské techniky, včetně vyšších desítek tanků, houfnic a bojových vozidel pěchoty. Druhý pilíř je přímá spolupráce mezi českými a ukrajinskými firmami, kterou zprostředkovává Ministerstvem obrany ČR zřízená Agentura pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS). Třetím pilířem je pak česká muniční iniciativa s cílem zajistit společně s dalším zeměmi několik set tisíc dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu.