Polské vojenské zdravotnictví čeká výrazné změny, ale také investice

5. vojenská klinická nemocnice vyžaduje rekonstrukci a začala v minulém termínu, urychlujeme ji. To je také dobrý prvek pokračování, za který bych také rád poděkoval svým předchůdcům. Je velmi důležité, abychom zde vybudovali silné lékařské centrum, klinicky i vědecky. Rozhodli jsme se proto začít budovat ústav na bázi 5. vojenské klinické nemocnice. Stále více vědeckých pracovníků, stále více profesorů (…), kteří mají obrovské vědecké úspěchy, samozřejmě i lékařské. Kombinace těchto dvou prvků zajistí, že zdravotničtí vojáci budou mít základnu připravených lidí s dovednostmi, znalostmi a zkušenostmi, kteří mohou vycvičit následné zaměstnance – řekl W. Kosiniak-Kamysz, místopředseda Rady ministrů.

Místopředseda vlády a ministr národní obrany Polska se setkal s pracovníky a zaměstnanci 5. vojenské klinické nemocnice a polikliniky SPZOZ v Krakově.

„Vojenské zdravotnictví je nedílnou, mimořádně důležitou součástí polské armády. Jsme velmi hrdí na to, co dělají lékaři, sestry, záchranáři, veškerý zdravotnický i nelékařský personál a administrativní pracovníci v mnoha vojenských nemocnicích, klinikách, léčebnách a lázeňských nemocnicích. V každém místě, kam vojenské zdravotnictví zasahuje a slouží polské armádě, vojákům, ale slouží i místní komunitě, jako v případě 5. vojenské klinické nemocnice v Krakově,“ řekl místopředseda vlády.
 
5. Vojenská klinická nemocnice s poliklinikou SPZOZ v Krakově pojmenovaná po Brig. prof. Mariana Garlicki je jednou z nejstarších a nejdéle působících institucí polské armády na stejném místě. V nemocnici je urgentní příjem, sedm klinik (Intenzivní a anesteziologická, interní, kardiologická, všeobecná a onkologická chirurgie, úrazová a ortopedická chirurgie, otorinolaryngologie a onkologická chirurgie hlavy a krku, dále oční klinika), šest klinických oddělení ( včetně neurologie, tuberkulózy a plicních nemocí, psychiatrie, neurochirurgie, urologie a interních a infekčních nemocí) a také deset nemocničních oddělení (všeobecná, plastická a rekonstrukční chirurgie, denní rehabilitace, gastroenterologie, revmatologie, endokrinologie a léčba metabolických poruch, onkologie). Chirurgie, Psychiatrická ambulance, Oddělení izotopové diagnostiky a terapie, Revmatologické oddělení a Iktové oddělení).

„Již více než 100 let poskytuje nemocnice v Krakově pomoc všem obyvatelům města, Malopolského vojvodství a také pacientům z celé země, kteří zde nacházejí pomoc v těch nejlepších centrech a klinikách. Především chci poděkovat všem, kteří pracují ve vojenském zdravotnictví, pracují ve vojenských nemocnicích, na klinikách, poliklinikách, lázeňských nemocnicích. Kdekoli poskytujete pomoc, připravujete a staráte se o naše vojáky. Jste plně připraveni na akce vyžadované moderním světem, akce poskytující pomoc v různých koutech světa. Jste na misích v polských vojenských kontingentech, pomáháte také těm, kteří utrpěli škody na Ukrajině, těm, kteří zažili následky katastrof. To je to, na co se připravujeme, to je to, co se učíme, to je naše povinnost. Tato druhá složka činnosti tady a teď je velmi důležitá pro obyvatele místních komunit a komunit místní samosprávy,“ poznamenal šéf ministerstva národní obrany.

Při setkání s vedením a zaměstnanci nemocnice nastínil náčelník MO také hlavní předpoklady pro vytvoření zdravotnického vojska a změny ve vojenském zdravotnictví.

„Chtěl bych mluvit o několika prvcích rozvoje vojenského zdravotnictví a ještě více o vytvoření zdravotnické složky vojsk. Je to jeden z bodů programu naší vlády. Přednesl jsem zprávu o stavu bezpečnosti a výzvách a cílech, kterých chceme dosáhnout. Parlament včera přijal mou informaci a tím myslím i směry vývoje, včetně zdravotnické složky vojsk. Integrace aktivit, zlepšování dovedností, školení na nejvyšší úrovni. Vytvoření složky zdravotnického vojska s jednotkami rychlé reakce. Přál bych si, aby po vzoru Kanady, Británie, Francie nebo Ameriky bylo při zachování přiměřeného poměru a našich schopností možné, aby se naše zdravotnické jednotky, zdravotnická složka, rychlé nasazení, jednotka rychlé reakce objevily v každém koutě svět do 24 hodin. (…) Zdravotnické jednotky se mohou stát symbolem polského zapojení do různých aktivit mimo zemi. Potřebujeme nejen takovou vizitku, ale také účinný vliv. Je velmi důležité získávat dovednosti a využívat zkušenosti. Válka na Ukrajině je velká tragédie, je to tragédie pro rodiny, pokud jsou bomby házeny na školky, jesle a nemocnice. Nikdy se to nesmí nechat projít. To je naše civilizace, která už roky stojí na straně míru,“ vzal na vědomí místopředseda vlády W. Kosiniak-Kamysz.

„Existuje plán rozvoje. Posílíme všechny zdravotnické složky, které jsou pod dohledem Ministerstva národní obrany. Budeme podporovat všechny tyto iniciativy a budovat lékařské jednotky založené na našich nemocnicích a našich zkušenostech, ale budeme také rozvíjet lékařské vzdělání. Budu o tom mluvit příští týden na setkání v Lodži. Budeme o tom hovořit spolu s ministrem Cezarym Tomczykem, který tuto sféru vojenského zdravotnictví na našem resortu dohlíží. Dnes jsem mluvil o rozvoji nejen infrastruktury, ale také o výstavbě zdravotnických jednotek zde v Krakově, kde máme velké tradice poskytování pomoci a velkou budoucnost. Tato investice bude dokončena rychleji, než se očekávalo, budeme do ní investovat a plánujeme další, stejně menší, protože ji potřebují i ​​obyvatelé Krakova a Malopolska, ale nejvíce ji potřebuje polská armáda, která má již téměř 200 000 vojáků ve službě v polské armádě,“ dodal šéf ministerstva národní obrany.

***

Vojenská nemocnice v Krakově má ​​také 5 diagnostických zařízení (včetně Lékařské analýzy s krevní bankou, Endoskopie a funkčních testů trávicího traktu, Radiologické a zobrazovací diagnostiky a Oddělení nukleární medicíny) a také střediska pro léčbu nemocí (včetně Regionálního centra pro Technika mimotělní podpory dýchání-ECMO, Centrum duševního zdraví Kraków-Krowodrza, Centrum pro léčbu rakoviny kůže a melanomu nebo Centrum pro léčbu obezity a Specializovanou zubní kliniku).

Nemocnice také provozuje ordinace primární zdravotní péče (pro dospělé a děti), 31 odborných klinik a zahrnuje ordinace komunitní péče, pracovního lékařství a lékařské posudky (21 vojenských a lékařských vyšetřovacích pracovišť).