Slovenští vojáci cvičí překonávání vodní překážky plavbou a broděním

V prostorách Vododromu v Centru výcviku Lešť probíhá výcvik příslušníků pozemních sil v překonávání vodní překážky plavbou a broděním za řízení velitele 13. mechanizovaného praporu Levice podplukovníka Miroslava Osifa.

Samotnému výcviku předcházela společná příprava záchranné a uvolňovací skupiny (ZUS), která byla ukončena 28. září kontrolním cvičením s hodnocením „SPLNIL“. Následující den, tj. 29. září, bylo provedeno instrukčně-metodické zaměstnání (dále jen IMZ) pro velitele praporů pozemních sil s cílem metodicky správně ukázat řízení takového typu zaměstnání s důrazem na plnění jednotlivých podmínek cvičení a dodržování bezpečnostních opatření.  Důraz IMZ byl položen na praktickou ukázku plnění podmínek cv.č. 4a Brodění tanku T-72 , plnění podmínek cvičení 4b Řízení při plavbě na vodě BVP-2 a BRDM, jakož i ukázka zásahu „ZUS“, který se provádí na začátku každého zaměstnání v překonávání vodní překážky.

Cílem zaměstnání je udržet úroveň vycvičenosti řidičů a velitelů, čímž se zároveň udrží i dosažená způsobilost pozemních sil v překonávání vodní překážky plavbou a broděním. Hlavní důraz je kladen zejména na nové řidiče s cílem procvičit a osvojit si potřebné praktické dovednosti. Do dnešního dne úspěšně splnilo stanovené podmínky sedmdesát osm řidičů.