Záložáci z Ostravy zdokonalovali své schopnosti

Největší jednotka záložníků Ozbrojených sil České republiky skládající se ze dvou rot absolvovala poslední cvičení tohoto roku. Většina ostravských vojáků odjela do Vojenského výcvikového prostoru Březina na Vyškovsku, někteří zůstali v Ostravě, aby se zdokonalili v realizaci procesu odvodního řízení.

,,Výcvik vojáků ve Vyškově jsme zaměřili na drill jednotlivce v taktické a střelecké přípravě, součástí byla také zdravotní a topografická příprava. Naopak vojáci aktivní zálohy z oddělení odvodního řízení museli zvládnout problematiku a následné ukázky odvodů“, konstatuje ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava plukovník Jaroslav Medek.

,,Cvičení ve Vyškově probíhá od pátku 25. listopadu a bude ukončeno 2. prosince 2022. Vojáci odvodního oddělení budou cvičit až do 4. prosince“, doplňuje plukovník Medek.

Odvodní řízení

Podle branného zákona se branná povinnost vztahuje na všechny občany ČR ve věku 18 – 60 let, a tím těmto občanům v případě vyhlášení ,,Stavu ohrožení státu“ nebo ,,Válečného stavu“ Parlamentem ČR mimo jiné vzniká povinnost podrobit se odvodnímu řízení.

Příslušníci aktivní zálohy oddělení odvodního řízení, kteří organizačně spadají ke štábu ostravského velitelství, se během výcviku zaměřili na studium zákonů a předpisů, a dále na zpracování dokumentace, aby mohli pracovníkům krizových řízení obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje, prakticky ukázat činnost při odvodním řízení. Realizace činnosti odvodní komise a celého procesu odvodního řízení, kterému by se povolaní občané byli povinni podrobit, se uskutečnilo dne 1. prosince 2022 v prostorách Městského divadla v Bruntále.

,,Cílem ukázky bylo těmto pracovníkům názorně předvést rozsah práce odvodní komise, seznámit je s prostory, které komise pro svou činnost potřebuje a také je rámcově seznámit s délkou odvodního řízení podle počtů odváděných občanů. Na figurantech byla postupně prezentována činnost odvodní komise ve shromaždišti osob, u písaře, při lékařských prohlídkách a při vyhlášení rozhodnutí o schopnosti nebo neschopnosti občana vykonat vojenskou činnou službu odvodní komisí“, říká vedoucí oddělení odvodního řízení major Martin Sekanina.

Nasazení na hranicích

Během října a listopadu 2022 si desítky ostravských záložníků vyzkoušeli také ostré nasazení na státních hranici se Slovenskem. V současné době jde o třetí rotaci a připravují se na další. 

,,Spolupráce s Policií České republiky při ochraně státních hranic byla pro nás novou zkušeností a vybočením z běžného cvičení. Tyto a další poznatky jsme nyní předávali novým vojákům při výcviku ve Vyškově“, říká velitel čety poručík Petr Matušek.