Prezentace SAAB a SVOS na Průmyslovém dni ve Strakonicích

V areálu 25. protiletadlového raketového pluku „Tobruckého“ ve Strakonicích se konal Průmyslový den, který pořádala Sekce průmyslové spolupráce MO v úzké součinnosti s hostitelským útvarem. Cílem akce bylo prezentovat výsledky česko-švédské spolupráce, konkrétně systém MSHORAD švédské společnosti SAAB Dynamics instalovaný na bojovém vozidle MARS přeloučské společnosti SVOS. To švédská firma přivezla z testování ve Švédsku, které probíhá již od září loňského roku.

Hosté, jimiž byli zástupci resortních organizací a druhů vojsk, v čele s ředitelkou odboru průmyslové spolupráce MO Ing. Radkou Konderlovou, a také příslušníci protiletadlového raketového pluku měli možnost seznámit se s konkrétními technickými parametry celého systému a jeho možnostmi v případném bojovém nasazení. Pro vojáky není protiletadlový komplet RBS-70 NG, který je základem systému MSHORAD (Mobile Short Range Air Defence)ničím neznámým, ale v diskusích s pracovníky firmy SAAB se mohli přesvědčit, že instalace na vozidlo MARS dodává kompletu nové dimenze v jeho využití. Vojáky mj. zaujala možnost velice snadné demontáže modulárního zaměřovače z dálkově ovládané zbraňové stanice na vozidle a jeho implementace na stojan, tedy do konfigurace přenosného protiletadlového raketového kompletu (Man-portable air-defense systém, MANPADS), který má 25. plrp. ve výzbroji a vojáci jej tedy znají.

Společnost SVOS pak na Průmyslovém dni představila další dvě bojová vozidla modulární koncepce MARS: konkrétně Hardtop a Doublecabine. Verze MARS Hardtop byla doplněna o dálkově ovládanou zbraňovou stanicí MANTIS MINI s kulometem ráže 7,62 mm od české firmy EVPÚ Defence. Verze MARS Doublecabine pak byla osazena dálkově ovládanou zbraňovou stanicí MANTIS s kulometem ráže 12,7 mm od stejné firmy.

Platforma MARS byla středem pozornosti vojáků, kteří oceňovali nejrůznější technické detaily, které umožňují snadné ovládání těchto vozidel. Nezůstalo však jen u statické ukázky. Skupina šestnácti řidičů z útvaru pak měla možnost se svézt ve vozidle MARS Hardtop na místním polygonu, takže se mohli přesvědčit o výborných jízdních vlastnostech vozidla v těžkém terénu.

Zdroj: Karel Šimána, SVOS Přelouč