Polsko v modernizaci armády sází na Koreu, Česko si může vzít příklad

Nepochybuji, že rok 2022 bude začátkem mnoha let plodné spolupráce v obranném průmyslu mezi Polskem a Jižní Koreou. Geopolitická situace, jejímž hlavním determinantem je agresivní politika Ruska, učinila rychlou expanzi a modernizaci polské armády nutností. Jsem rád, že jsme našli partnery, se kterými můžeme v tomto ohledu spolupracovat a zároveň vytvářet pouta vzájemné podpory, důvěry a spolupráce. Myslím si, že nit porozumění, kterou jsme navázali, bude stále silnější a spolupráce se bude rozvíjet i v jiných oblastech,“ řekl Mariusz Błaszczak, místopředseda vlády, ministr národní obrany během semináře o spolupráci polsko-korejského obranného průmyslu.

Šéf ministerstva národní obrany zahájil ve Varšavě seminář o spolupráci polsko-korejského obranného průmyslu. 

„Letos jsme vyjednali společnou realizaci klíčových projektů pro bezpečnost Polska v obranném průmyslu. Díky otevřenosti a ochotě spolupracovat byla jednání vedena ve velmi rychlém tempu, efektivně a ke spokojenosti obou stran. Každá z návštěv, konferencí a rozhovorů přinesla pokrok. Na vládní i průmyslové úrovni došlo ke vzájemnému porozumění, které již přináší hmatatelné výsledky. Tyto účinky jsou následnými rámcovými dohodami a dohodami o plnění. Je to také tím, že očekáváme dodávky hlavních bojových tanků K2 a houfnic K9 z Koreje již v tomto roce a letadel FA-50 a raketometů CHUNMOO již v roce 2023,“ uvedl ministr národní obrany Polska obrany a místopředseda vlády ve svém projevu.

Polská armáda důsledně posiluje svůj potenciál s využitím korejských obranných technologií. Letos v červenci se společností Hyundai Rotem byla uzavřena rámcová smlouva na pořízení celkem 1000 tanků K2 a jeho vývojové verze Polonized K2PL spolu s doprovodnými vozidly, tj. vozidly technické podpory, vozidly ženijní podpory a doprovodnými mosty a dalšími prvky vycházejícími z polských řešení. Nechybí ani školení, logistický balíček, dodávky munice a technická podpora od výrobce.

672 houfnic

Rámcová smlouva uzavřená se společností Hanwha Defence zase pokrývá pořízení celkem 672 samohybných houfnic K9A1 a jejich vývojové verze Polonized K9PL (založené na hotových technologiích získaných jako výsledek práce na houfnicích K9A2) spolu s doprovodnými vozidly, tedy muniční vozidla K10 a velitelská vozidla K11, dále výcvikový a logistický balíček, dodávka munice a technická podpora od výrobce.

„Dodávka každého z uvedených, již nasmlouvaných typů vojenské techniky znamená rozsáhlou průmyslovou spolupráci v dalších fázích, která zvýší kompetence polského obranného průmyslu. Skupina PGZ odhaduje, že přibližná hodnota jejího podílu na projektech K2PL, K9PL a CHUNMOO bude činit více než 63 miliard zlotých čistého. Nelze pominout skutečnost, že mnoho komponentů těchto zbraňových systémů bude pocházet z polského obranného průmyslu – například vozidla Jelcz jako podvozky pro odpalovací zařízení Chunmoo, polská velitelská, komunikační a průzkumná vozidla. Očekáváme také plný přesun výroby munice do Polska spolu s nezbytným transferem znalostí a technologií,“ dodal Błaszczak

Na konci srpna tohoto roku byly uzavřeny smlouvy související s pořízením prvních 180 tanků K2 z korejské strany v letech 2022-2025 a 212 samohybných houfnic K9 v letech 2022-26. První tanky a houfnice dorazí do Polska letos v prosinci.

Další rámcová smlouva ze dne 29. 10. na pořízení odpalovacích zařízení K239 CHUNMOO předpokládá dodání prvních 18 odpalovacích zařízení integrovaných do polských vozidel JELCZ spolu s municí již v roce 2023.

Vicepremiér poděkoval korejské vládě za podporu při realizaci projektů ve zbrojním průmyslu, které jsou klíčové pro bezpečnost Polska.

„Děkuji korejské vládě za otevřenost ve vztazích s Polskem a za budování spolupráce v mnohem širším rozsahu, než je jen obchod. Právě díky podpoře korejské vlády získá polská strana v tak krátké době první dodávky tanků K2, houfnic K9, letounů FA-50 a odpalovacích zařízení CHUNMOO. V situaci nepřetržité podpory Ukrajiny v oblasti materiálu a techniky je pro nás velmi důležité, abychom byli schopni rychle uspokojit potřeby polských ozbrojených sil. Díky tomu zároveň skokově modernizujeme polské ozbrojené síly,“ dodal.

Česká republika by si mohla z Polska vzít ponaučení, jelikož rychlost zbrojení, domlouvání kontraktů, ale i rozsah dodávek jsou skutečně nevídané.

Zdroj: MO Polska, foto: MO Polska Flickr