Nejen o obraně a vojenské spolupráci jednali náčelníci generálních štábů armád zemí V4 na Slovensku

Náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálmajor Karel Řehka se zúčastnil ve slovenském Haliči jednání náčelníků generálních štábů armád zemí V4. S dalšími generály jednal o obranné a vojenské spolupráci, posílení východního křídla Aliance, budoucnosti bojového uskupení V4 EUBG, společných cvičeních, o rozšíření spolupráce a pomoci ukrajinským ozbrojeným silám. Ty podporuje významně i Česká republika díky dodávkám zbraní, ale i výcvikem tamních vojáků.

Úvodní část jednání vycházela z priorit slovenského předsednictví a byla mimo jiné zaměřena na shrnutí hlavních událostí ve vojenské oblasti zemí V4, zkušenosti z války na Ukrajině a protivzdušnou a protiraketovou obranu na východním křídle. Jedním z témat byla budoucnost bojového uskupení V4 EUBG do kterého Česká republika pravidelně přispívá. „Intenzivní spolupráce zemí V4 nabývá vzhledem k současné bezpečnostní situaci na významu. Mimo jiné budeme mít příští rok v pohotovosti 650 vojáků v rámci V4 EUBG,” zhodnotil jednání generálmajor Karel Řehka.

Generálové dále diskutovali o spolupráci zemí V4 v oblasti výcviku. Naše armáda se aktivně účastní hlavních vojenských cvičení těchto zemí na brigádní úrovni – výcvik každoročně organizuje jedna z nich. Letos se uskutečnilo v Polsku cvičení Puma 2022, do kterého se zapojilo 120 příslušníků pozemních sil. V roce 2023 se bude konat v České republice na přelomu října a listopadu cvičení Czech Lion, za účasti jednotek 4. brigády rychlého nasazení. V průběhu jednání došlo ke shodě na zapojení zástupců ozbrojených sil Ukrajiny do výcvikových aktivit.

Následující část setkání probíhala za účasti zástupce ozbrojených sil Ukrajiny a byla věnována prohloubení vojenské spolupráce mezi Visegrádskou skupinou a Ukrajinou a aktuálnímu stavu ukrajinských ozbrojených sil. Generálové se shodli na intenzivní a dlouhodobé pomoci a podpoře ukrajinské armády. Vyměnili si zkušenosti z krizové situace na Ukrajině a jejího dopadu na bezpečnost Evropy. Další jednání náčelníků generálních štábů armád V4 se uskuteční v první polovině roku 2023 na Slovensku.

___

Země V4 budují nasaditelné velitelství společné logistické skupiny V4 JLSG HQ s výcvikovou základnou v Polsku. Je tvořeno národními jednotkami přispívajících států. Armáda ČR se podílí třemi desítkami odborníků. Dne 1. ledna 2023 dosáhne velitelství plných operačních schopností.

Zdroj: podplukovnice Vlastimila Cyprisová

Foto: archiv Ozbrojených sil SR