Ministerstvo obrany ruší a opět obnovuje systemizovaná místa

Ministerstvo obrany České republiky bylo dotázáno pomocí zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. O rušení a znovuobnovení systematizovaných míst. Odpověď je poměrně překvapivá a nabízí se přímo otázka, jestli se resort obrany nezbavuje nepohodlných zaměstnanců.

A co se z odpovědí dozvídáme? Od 17. prosince 2021 bylo zrušeno 46 služebních míst státních zaměstnanců a pracovních míst zaměstnanců v pracovním poměru a vytvořeno 45 těchto míst. Jinak řečeno, 46 se zrušilo, 45 bylo vytvořeno. Co bylo důvodem zrušení a opětovného obnovení resort neuvádí.

Dále se dozvídáme, že k datu 17. prosince 2021 měl služební úřad Ministerstva obrany 875 státních zaměstnanců a 162 zaměstnanců v pracovním poměru. Ke dni 30. září 2022 působilo v rámci služebního úřadu Ministerstva obrany 862 státních zaměstnanců a 161 zaměstnanců v pracovním poměru. Tyto počty zahrnují všechny zaměstnance, tedy i ty, kteří v současné době nekonají službu, resp. práci např. z důvodu čerpání mateřské, resp. rodičovské dovolené apod.

Dle uveřejněných statistik víme, že ke konci loňského roku pracovalo na obraně 35127 osob, což zahrnuje ale i vojáky. Těch bylo zhruba 27000, tedy něco přes 8000 osob jsou státní zaměstnanci ve služebním, či zaměstnaneckém poměru.  V tomto počtu pravděpodobně nalezneme i příslušníky Vojenské policie, Vojenského zpravodajství atp., kteří přímo spadají pod obranu.