Červené barety mají nového velitele, stal se jim plukovník Jiří Líbal

43. výsadkový pluk Chrudim má nového velitele, kterým se stal zkušený plukovník Jiří Líbal, který dříve působil například na Rozvoji sil Ministerstva obrany a dříve velel i 41. Mechanizovanému praporu v Žatci.

Líbal byl do hodnosti plukovníka jmenován v roce 2017. Za svou kariéru má za sebou několik misí, nasazení například i v Litvě. Výsadkový pluk získává i velice vzdělaného velitele, který, mimo jiné, studoval mezi léty 2010 – 2011 na U. S. Army Command and General Staff College a v letech 2019 až 2020 s titulem MSS The United States Army War College.

Panu plukovníkovi přejeme mnoho úspěchů!