Přidejte se do záloh, láká Slovensko

Ministerstvo obrany SR po roce opět spustilo pravidelnou možnost požádat o zařazení do aktivních záloh, a to pro rok 2025. Aktivní zálohy slouží především k přípravě pro případný výkon mimořádné služby a plnění úkolů ozbrojených sil při odstraňování následků mimořádných událostí.

O zařazení do aktivních záloh může požádat voják v záloze, tedy člověk, který již sloužil v OS SR, absolvoval povinnou vojenskou službu, dobrovolnou vojenskou přípravu nebo sloužil v některém z bezpečnostních sborů (policejní, hasičský, sbor vězeňské a justiční stráže apod.) . Informace o podmínkách zařazení do aktivních záloh jsou dostupné na stránce https://www.mosr.sk/aktivnezalohy/ .

Zájemci splňující zákonná kritéria si mohou podat žádost do 30. září 2024 prostřednictvím kterékoli rekrutační skupiny nebo elektronicky. Zároveň je možné přihlásit se i prostřednictvím míst prvního kontaktu nacházejících se ve vybraných vojenských útvarech v rámci ČR. Všechny kontaktní údaje jsou dostupné na adrese: https://budemvojak.sk/kontakty/ .

V roce 2025 je plánován výcvik aktivních záloh pro:

  • Velitelství 1. mechanizované brigády Topoľčany,
  • Velitelství 2. mechanizované brigády Prešov,
  • 21. mechanizovaný prapor Trebišov,
  • pluk speciálního určení Žilina,
  • 91. ženijní prapor Sereď,
  • 103. prapor radiační, chemické a biologické ochrany Rožňava,
  • základna výcviku a mobilizačního doplňování Martin,
  • 405. opravárenský prapor Martin
  • 53. prapor polních služeb Hlohovec
  • Vojenská policie.

Zařazení do aktivních záloh představuje několik benefity. Příslušníci aktivních záloh získají nejen cenné praktické zkušenosti z oblasti vojenského výcviku, ale také finanční benefit. motivační příspěvek ve výši 600 eur. Tento příspěvek je vyplacen jednorázově každému, kdo byl během celého kalendářního roku zařazen do aktivních záloh a absolvoval minimálně 75 % doby cvičení nebo plnění úkolů ozbrojených sil. Kromě motivačního příspěvku je vojákům v aktivní záloze po absolvování cvičení nebo plnění úkolů vyplácena i poměrná část hodnostního platu.

Kromě toho resort obrany nahrazuje zaměstnavatelům vojáků aktivních záloh mzdové náklady za dobu jejich nepřítomnosti, náhradu příjmů z podnikání samostatně výdělečně činných osob, jakož i zdravotní a sociální odvody za dobu cvičení. Vojákům v aktivní záloze jsou propláceny cestovní náklady na cestu z místa trvalého bydliště na území České republiky do místa výkonu cvičení a zpět. Cvičícím vojákům v aktivní záloze je poskytnuta vojenská výstroj, stravování a ubytování během cvičení.