Na Akademii ozbrojených sil Slovenska si vysokoškolský diplom převzalo 68 nových poručíků

Slavnostními promocemi na Akademii ozbrojených sil gen. MR Štefánika v Liptovském Mikuláši úspěšně ukončili studium absolventi inženýrského a magisterského studia. Během ceremoniálu, kterého se zúčastnil i generální tajemník Služebního úřadu MO SR Peter Kozák, tak byli jmenováni do první důstojnické hodnosti – poručík. Vysokoškolský diplom druhého stupně si na promoci převzalo 68 absolventů čtyř studijních programů, z toho 19 žen.

„Vojenská profese s sebou přináší velkou zodpovědnost, která zavazuje a dává této práci obrovský smysl. Vojáci jsou totiž nejen povoláni plnit rozkazy, ale povoláni jsou ještě k něčemu navíc, protože být vojákem znamená být i vzorným občanem a jít příkladem – v rodinách, v sousedstvích, v komunitách, ve společenském životě,“ uvedl generální tajemník Služebního úřadu MO SR Peter Kozák, který novým poručíkem zároveň popřál mnoho úspěchů a také sil a odhodlání, které věnují ve prospěch služby vlasti.

Podle rektora AOS docenta Josefa Puttery je posláním akademie kromě vzdělávání také vést během studia kadetů a kadetky k čestnosti, mravnosti, jakož ik občanské a společenské odpovědnosti. \“Dnešní promoce jsou o to výjimečnější, že Akademie ozbrojených sil právě letos slaví 50. narozeniny – za půlstoletí své existence poskytla kvalitní vojenské vzdělání nesčetnému množství nejen budoucí armádní důstojníky,\“ přiblížil. Poděkoval také všem zaměstnancům AOS, kteří se podíleli na vzdělávání a výcviku, jakož i resortu obrany, Generálnímu štábu Ozbrojených sil SR a jim podřízeným složkám, které pomáhají akademii plnit její poslání na požadované úrovni.

Nově jmenovaní poručíci budou zařazeni na svá nová pracoviště do útvarů Ozbrojených sil SR, kde budou plnit úkoly vyplývající z jejich funkcí.