Chcete řopík? Máte další šanci – obrana prodává desítky řopíků po celé ČR

Ministerstvo obrany vyhlásilo další výběrové řízení na zjištění zájemců o koupi nepotřebného nemovitého majetku.

V dubnové nabídce je celkem 26 položek/inzerátů nemovitostí s minimální požadovanou kupní cenou v souhrnné částce přes 6,2 mil. Kč. Je v ní zařazeno 20 nemovitostí, nabízených ve druhé polovině loňského roku a dosud neprodaných. Z nich 14 je bývalých pohraničních lehkých pevnostních objektů (řopíků), přičemž tři jsou na jižní Moravě v katastrálním území Hevlín a stojí na vlastních pozemcích. Ostatních sedm v této oblasti (k. ú. Hlohovec, Micmanice, Novosedly, Oleksovičky, Křídlůvky) je situováno na pozemcích obcí. V nabídce jsou opakovaně také čtyři pevnůstky západně od Prahy nedaleko trasy dálnice D6 v k. ú. Přibenice. Ty stojí sice na cizích pozemcích, ale přes předkupní právo vlastníků těchto pozemků nic v jejich prodeji nebrání, protože o ně vlastníci pozemků neprojevili zájem. Situace pěti nově nabízených objektů na severní Moravě celkem (tři na východ od Opavy, dva severně od Bruntálu) je stejná jako příběnických – i ty jsou na pozemcích jiných vlastníků.

Z ostatních nemovitostí patří k nejzajímavějším pozemek v obci Hradešín (1600 m2 – mezi Českým Brodem a Říčany), pak také dva pozemky u Rožmitálu pod Třemšínem s celkovou výměrou téměř 1 ha, mezi nimiž vede účelová komunikace spojující místní část Voltuš s bývalým vojenským areálem. Nově je v nabídce malý pozemek mezi bytovými domy v Praze Michli.

Úplné znění inzerátu je uveřejněno v „Aktuální nabídce“ na internetových stránkách http://onnm.army.cz se všemi podrobnostmi, fotografiemi a případnými kontakty pro možné získání dalších informací. Nabídka je také zveřejněna na www.centralniadresa.cz i na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových https://www.nabidkamajetku.cz/. Informaci o zveřejnění inzerátu a konkrétních nabízených nemovitostech naleznete i na realitních webových portálech Sreality a Reality.iDnes.

Další nabídku předpokládá Ministerstvo obrany zveřejnit v polovině května 2024. Jejím obsahem by měly být opět některé dosud neprodané nemovitosti včetně oblíbených pevnostních objektů. Předpokládáme i zařazení několika nových nemovitostí. Všechny bude možné najít před uvedeným termínem na stránkách http://onnm.army.cz v sekci „Nemovitý majetek“ pod odkazem „Připravované prodeje“, včetně konceptů kupních smluv spolu s podmínkami prodeje. U aktuálně nabízených nemovitostí jsou uvedeny termíny pro podání přihlášek a složení požadované kauce, termíny prohlídek a podobně. U každého dílčího inzerátu je k dispozici povinný formulář „Přihláška zájemce o koupi“ a „Čestné prohlášení manžela/ky“.

Pro zájemce o bývalé objekty pohraničního opevnění je na zmíněných stránkách dokument o základních podmínkách a možnostech nabytí takových objektů.