FOTOREPORTÁŽ Národní gardy Nebrasky a Texasu opět v Česku

Příslušníci Národních gard států Texas a Nebraska se na letišti v Líních setkali se zdravotníky Armády ČR. Toto setkání bylo součástí programu State Partnership Ministerstva obrany USA a Armády České republiky, který má již třicetiletou tradici. Tématem schůzky byla výměna zkušeností a schopnosti leteckých zdravotnických odsunů pacientů.

„Tuto první spolupráci u nás v Líních bereme jako příležitost dalšího rozvoje systému MEDEVAC a STRATEVAC pro letouny s pevným křídlem i pro vrtulníky,“ uvedla plukovnice Jana Piskačová, náčelnice odboru letecké záchranné služby a urgentní medicíny.

Zdravotníci vzdušných odsunů roty zdravotnických odsunů a odboru letecké záchranné služby a urgentní medicíny Agentury vojenského zdravotnictví svou odbornost v praxi získávají jako posádka vrtulníku letecké záchranné služby Kryštof 07, nebo prostřednictvím odborných stáží v civilních zdravotnických zařízeních, což platí zejména pro příslušníky polních nemocnic a roty zdravotnických odsunů. Gardisté ve Spojených státech jako zálohy armády svou odbornost posilují pouze vojenským výcvikem, eventuálně v rámci různých krizových stavů, zejména přírodních katastrof, nebo na vojenské misi. Pochopitelně mohou zastávat záchranářské a medicínské pozice ve svém civilním povolání.

„Diskutovali jsme o možnostech výcviku i udržení odborného vzdělání. My tyto schopnosti a dovednosti získáváme každodenním reálným nasazením v IZS, které pak má přesah do dalších oblastí třeba do naší logistiky. Udržet schopnost leteckých vzdušných odsunů je nákladná záležitost, ke které je třeba mít odborné znalosti a zkušenosti. Pokud stát nedisponuje schopností strategické evakuace tzv. STRATEVAC, je odkázán na pomoc jiných států. Je pro nás důležité ji udržovat,“ doplňuje Jana Piskačová.

To potvrzují i slova seržanta první třídy Erica Johnosona. Ten působí jako záchranář na palubě vrtulníku Národní gardy státu Texas. V druhém civilním povolání je spolu se svým kolegou hasičem.

„Naším cílem je seznámit se s českým systém vojenské zdravotní služby. Pro nás je to zcela odlišné pojetí a už teď víme, že je zde několik metod a postupů, které bychom i u nás rádi vyzkoušeli a uplatnili. Náš program byl také o spolupráci na mezinárodní úrovni, tak aby byla benefitem pro naše partnery v NATO. Setkání s českými vojenskými zdravotníky vítáme, protože některé jejich zkušenosti v naší praxi zatím nemáme,“ řekl Johnson.

Diskuze posádek se zaměřila kromě výcviku i na zkušenosti z technických záchranných vzletů, porovnávání kapacit a zástaveb používaných vrtulníků, komunikační možnosti i metody. Tématem bylo i podávání plné krve a její logistika či vzdělávání personálu.

„Velké rozdíly vidím například ve využívané technice. Jak naše, tak americké stroje jsou modulární a mohou být využívány k různým úkolům. S ohledem na rozsah plněných úkolů jsou ale naše vrtulníky připraveny prakticky trvale a vzlétají okamžitě, což je v dané situaci nesporná výhoda,“ popisuje vlastní postřehy kapitán David Šámal. I české vrtulníky, které působí v rámci IZS jako Kryštof 07 v minulosti byly a jsou využívány jako stroje určené k přepravě osob, výcviku výsadků, SAR a nebo třeba povodně či hašení požárů.

Jeho slova potvrzuje i doktorka Piskačová „Právě technika a využití vrtulníků jsou téma, které našimi diskuzemi hodně prostupuje. To jak s daným strojem a vybavením plnit konkrétní úkoly v době míru, bojového nasazení a technických záchranných vzletů je pro naše kapacity zásadní.“

Spolupráce našich zdravotníků a národních gard Texasu a Nebrasky není u Agentury vojenského zdravotnictví novinkou. V minulosti se příslušníci polních nemocnic účastnili například společného výcviku v USA, během epidemie Covid-19 se tým lékařů národní gardy zapojil do spolupráce na území České republiky.

mjr Lada Ferkálová

kapitán Jiří Sejkora