Vojenská nemocnice Brno a ÚVN Praha poprvé operovaly pacienta přes satelitní most

Vůbec poprvé v historii si Ústřední vojenská nemocnice v Praze a Vojenská nemocnice v Brně vyzkoušely operaci tříselné kýly přes satelitní most. Telemedicína, tedy chirurgie na dálku, může v budoucnu najít uplatnění nejen na bojištích, ale i v civilní sféře.

Operace na skutečném pacientovi probíhala v Brně pomocí exoskopu. Digitální mikroskop umožňuje sledovat zákrok na monitoru ve 3D 4K technologii, která významně zlepšuje viditelnost jednotlivých tkáňových struktur při operaci, a tím zvyšuje i bezpečnost operování. Operační sál v přímém přenosu viděli i lékaři v pražské ÚVN, kteří s Brnem komunikovali. Během zákroku si nemocnice otestovaly, zda je přenos kvalitní a nemá zpoždění.

„Během experimentu byly testovány současné komunikační možnosti, jako jsou satelitní přesnost a 5G technologie s využitím bondingu, které jsou využívány pro živé televizní přenosy,“ sdělila majorka Markéta Vršecká z Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany Brno, podle níž specialisté z Univerzity obrany, ČVUT i spolupracujícího průmyslu hledali nejen nejvhodnější spojení, co se týče přenosu dat, ale i jeho stability a minimalizace obrazové latence.

„Žádoucím je 3D obraz ve 4K zobrazení. Jako hlavní úkol do dalšího období je nutnost zapojení rozšířené reality do daného přenosu pro upřesnění instrukcí zkušeným operatérem do místa nasazení,“ doplnil ředitel VN Brno plukovník gšt. Václav Masopust.

Spojení nemocnic, vědeckých pracovišť a průmyslu představuje podle Masopusta budoucnost nejen pro zvyšování schopností Armády ČR. V místě, kde probíhá krize nebo se udála nějaká katastrofa, je jedinou možností, jak provést operační zákrok s potřebnou erudicí to, že chirurga v místě katastrofy vede specialista na dálku.

„Vzhledem k současnému trendu zaměření medicíny na vysokou specializaci ubývá univerzálních chirurgů schopných provádět traumatologii v potřebném rozsahu. Jedinou možností je hledat cesty, jak využít jejich zkušeností a rozšířit jejich schopnosti přímo v místě nasazení za pomoci vzdálené konzultace zkušeným operatérem v týlové nemocnici,“ sdělil plukovník gšt. Hynek Schvach z Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany Hradec Králové.