Vyškov má nového velitele, zaměří se zejména na moderní přípravu vojáků

Vzájemná důvěra, týmová spolupráce, názorová otevřenost a aktivní přístup. V tomto duchu chce řídit Velitelství výcviku – Vojenskou akademii Vyškov nový velitel, brigádní generál Ladislav Rebilas. Slavnostní nástup k předání a převzetí funkce se uskutečnil za účasti náčelníka Generálního štábu AČR generálmajora Karla Řehky. Resortním zařízením pro přípravu personálu projde ročně kolem dvaceti tisíc vojáků Armády ČR, aktivní zálohy a dalších zaměstnanců Ministerstva obrany.

Během slavnostního nástupu, kterému přihlíželo sedm stovek vojáků vyškovského velitelství, předal končící velitel brigádní generál Radek Hasala bojový prapor VeV-VA do rukou náčelníka Generálního štábu AČR generálmajora Karla Řehky, do jehož působnosti VeV-VA spadá. Ten jej poté předal novému veliteli – brigádnímu generálovi Ladislavu Rebilasovi.

Brigádní generál Rebilas celou svou profesní kariéru působil u speciálních sil, naposledy byl ředitelem Ředitelství speciálních sil MO. „Přicházím z organizace, kde snaha přibližovat výcvik reálným podmínkám a vzdělávat personál dle aktuálních operačních potřeb, je přirozenou součástí. Z organizace, jejíž kultura je postavena na vzájemné důvěře, týmové spolupráci, názorové otevřenosti a aktivním přístupu všech jejich příslušníků. V tomto duchu hodlám přistupovat k řízení a rozvoji velitelství výcviku a všech přímo podřízených útvarů a zařízení,“ řekl vojákům.

Jeho prioritou je přitom pokračovat v budování důvěryhodné výcvikové a vzdělávací instituce, poskytující kvalitní služby podporující obranyschopnost ČR. „Je zřejmé, že současné bezpečnostní klima zvyšuje nároky na přípravu státu a jeho občanů. Tato potřeba se již dnes odráží v úkolech vojenské akademie a generuje zvýšené úsilí všech jejích příslušníků. Mým cílem je tuto urgentní potřebu s vaší pomocí a s podporou velení armády naplnit v co nejkratším čase,“ zdůraznil.

Nový velitel VeV-VA chce tohoto stavu dosáhnout zejména zajištěním kapacitní a kvalitativní připravenosti personálu využívající pokrokové metody, přístupy a technologie v přípravě jednotlivců a týmů, budováním organizační kultury reprezentující profesionální a vyspělé pracovní prostředí a podmínky odpovídající trendům 21. století a významnosti této instituce, rozvojem národní a mezinárodní vojenské a vojensko-civilní spolupráce a partnerství, vyváženosti úsilí všech angažovaných celků realizujících aktivity, které naplňují principy relevance, účelnosti a efektivity.

Řada úspěchů i v těžkých dobách

Dosavadní velitel brigádní generál Radek Hasala, nynější zástupce náčelníka Generálního štábu AČR – Inspektor AČR, působil ve funkci velitele VeV-VA čtyři a půl roku. Za přínos, podle náčelníka Generálního štábu AČR tomuto extrémně důležitému resortnímu zařízení pro přípravu personálu, byl oceněn Pamětní medailí VeV-VA.

„Na tuto etapu svého profesního života budu vždy rád vzpomínat. Přitom to nebylo období bez často složitých událostí či změn, náročných úkolů a výzev. Přesto se nám je díky společnému úsilí podařilo vyřešit a splnit,“ zhodnotil generál Hasala. K nejdůležitějším úspěchům přitom řadí výraznou modernizaci nemovité infrastruktury nejen ve Vyškově, ale i na Libavé, Hradišti, Boleticích, změnu koncepce základní přípravy, optimalizaci profesní přípravy, zavedení nových forem distanční přípravy. To vše se podařilo v posledních letech během covidové pandemie, kdy vojáci vypomáhali ve zdravotnických zařízeních nebo byli nasazeni na Jižní Moravě po ničivém tornádu. 

Zdroj: VeVa Vyškov