Armádě před drony pomohou domácí zbrojaři

Vojáci 53. pluku průzkumu a elektronického boje v srpnu testovali na Vyškovsku systémy obrany proti civilním i vojenským bezpilotním letounům. „Toto téma je v souvislosti s konfliktem na Ukrajině velmi aktuální a armáda si musí být jistá, že je na tuto hrozbu připravená,“ zdůraznil řídící testů major Michal Peterek. Výsledky budou podle něj sloužit pro vývoj systémů ještě pokročilejších a efektivnějších, do něhož se zapojí i české firmy obranného průmyslu.

Bezpilotní prostředky se netýkají jen armády, běžně je využívá i civilní sféra a s jejich zneužitím se musí počítat i při střežení důležitých objektů, jako jsou letiště, elektrárny či muniční sklady. Proto také byli do Vojenského újezdu Březina přizváni i zástupci Policie ČR, Vězeňské služby a dalších složek státu. Armáda do cvičení Drone Shield 2023 zapojila také české firmy obranného průmyslu, které zde představily své systémy.

„Cílem cvičení bylo ověřit schopnosti armádních i civilních anti-dronových řešení postavených zejména na bázi elektronického boje,“ vysvětlil Peterek. Kvalitní obrana proti dronům musí mít podle něj podobu komplexního systému, který dokáže dron na dostatečnou vzdálenost v prostoru detektovat, identifikovat a sledovat jeho let. Pokud bezpilotní prostředek vstoupí do chráněné zóny, systém musí být schopen jej eliminovat.

„Tyto činnosti lze provést pouze za předpokladu využití kombinace radiových zaměřovačů, radarů a kamer pro den a noc. Všechny senzory a efektory pak musí být integrovány do jednotného systému a řízeny prostřednictvím softwaru s vysokou automatizací a intuitivním ovládáním,“ doplnil.

Bezpilotní prostředky různých velikostí a typů, řízené zejména operátory 533. praporu bezpilotních systémů, anti-dronové systémy zkušebně rušily, posílaly na domovskou pozici nebo nad nimi přebíraly kontrolu. Efektivitu testovaných systémů pak vojáci zaznamenávali a podle Michala Peterka armádě poslouží pro vývoj ještě pokročilejších a efektivnějších systémů.

„Svět se dynamicky mění, a proto je klíčové, že armáda a civilní průmysl spolupracují a inovují společně tak, aby mohly čelit novým a komplexním hrozbám. Toto cvičení bylo prvním testem s tímto zaměřením a po vyhodnocení budeme připravovat další fáze k návrhu optimálního řešení pro potřeby zabezpečení objektů a jednotek před hrozbou, jakou drony představují,“ sdělil.