Slovenská armáda uspořádala výtvarnou soutěž Vojáci očima dětí

Na Ministerstvu obrany SR se uskutečnilo vyhodnocení již 23. ročníku výtvarné soutěže pro žáky základních škol Vojáci očima dětí. Tradičně ji vyhlásili ministr obrany Slovenské republiky Robert Kaliňák, náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil Slovenské republiky a redakce měsíčníku OBRANA.

Ze tří stovek škol přišlo celkem 2 335 výtvarných prací, což je čtvrtý nejvyšší počet v historii soutěže. V kategorii mladší žáci bylo hodnoceno 1 839 prací, v kategorii starší žáci jich bylo 494.

V kategorii mladší žáci zvítězila práce Niny Hozzové ze ZUŠ ve Smižanech. Druhé místo v této kategorii získal Andrej Matušák ze SZUŠ Ľubomíra Holmy v Trstené a na třetím místě se umístila práce Natálie Möhwaldové ze stropkovské ZŠ Mlynská.

Hlavní cenu v kategorii starších žáků porota udělila Sofii Lovásové ze ZŠ MR Štefánika v Trebišově. Na druhém místě se umístila Nela Jacková ze ZŠ Pribinova v Trebišově a třetí cenu získala práce Lívie Pinkošové ze ZUŠ ve Vranově nad Topľou.

Vítězové v obou kategoriích získávají diplomy, propagační předměty OS SR a finanční prémie. Jejich práce budou publikovány v resortním časopise Obrana a na resortních elektronických portálech.