Generální tajemník NATO Stoltenberg na návštěvě vojáků Ukrajiny

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg odcestoval do německého Wiesbadenu, aby se setkal a poděkoval personálu spojenců a partnerů ve velení Security Assistance Group-Ukraine (SAG-U). Ti zajišťují podporu vojáků, jejich výcvik a přípravu, podobně, jako tomu je například v Česku.

Skupina byla založena ministerstvem obrany USA v listopadu 2022 a koordinuje poskytování vybavení a výcvikové podpory pro ukrajinské ozbrojené síly, které pokračují v potlačování brutální ruské útočné války. Celkem je v SAG-U a Mezinárodním dárcovském koordinačním centru ve Wiesbadenu zastoupen personál z 22 spojeneckých a partnerských zemí, včetně Ukrajiny. 

Generální tajemník Stoltenberg zdůraznil význam mise při pomoci Ukrajině bránit se tak dlouho, jak to bude potřeba. „Výcvik a rady, které poskytujete, přinášejí na bojišti každý potřebný efektl,“ řekl a dodal, že to Ukrajině pomáhá prosazovat její právo na sebeobranu, jak je zakotveno v Chartě OSN.