Vojenští psi najdou až devatenáct látek výbušných materiálů

Identifikace výbušných látek není jen výsadou pyrotechniků. Stejnou schopnost mají díky vynikajícímu čichu i speciálně vycvičení služební psi. U roty ochrany ve Staré Boleslavi slouží dva: němečtí ovčáci Jack a Carloss. Příští měsíc je čekají obhajující zkoušky, v poslední době se proto věnují intenzivnímu výcviku pod dohledem psovodů.

Úkolem roty ochrany 263. praporu podpory 26. pluku velení, řízení a průzkumu je ochrana a obrana hlavního místa velení. S tím souvisí i ochrana sil (Force Protection), která je zaměřena na obranu proti pozemnímu napadení, teroristickým útokům, sabotážním činnostem, nepovoleným vstupům a ochranu proti výbušným zařízením a proti účinkům zbraní hromadného ničení včetně detekce těchto látek.

Součástí roty ochrany jsou i psovodi se psy primárně využívanými pro střežení objektu, průzkum podezřelých předmětů, propátrávání prostorů a objektů s následným zadržením protivníka. „Všechna rizika napadení objektu ale nelze eliminovat pouze střežením, proto byli v roce 2022 u pluku zavedeni i psi na vyhledávání výbušnin. Z celkového počtu služebních psů je nejvíce zastoupena kategorie hlídkových a obranných, dva patří do kategorie speciálních pachových prací na vyhledávání výbušnin a jeden je v přípravě na vyhledávání zbraní, munice a omamných a psychotropních látek,“ vysvětluje psovodka rotmistryně Kristýna Prokopcová.

Náročný výcvik

Vycvičit služebního psa určeného na vyhledávání výbušnin vyžaduje především hodně trpělivosti. Základní výcvik trvá tři měsíce, kdy psí specialisté získávají prvotní vyhledávací návyky a učí se zapamatovat pach jednotlivých látek, v tomto kurzu se musí naučit rozlišit téměř dvacet vzorků výbušnin. K tomu slouží speciální vzorkovnice, která obsahuje celkem devatenáct látek ze skupin plastických trhavin, pyrotechnických složí, průmyslových látek a prachovin.

„Následuje kondiční výcvik, během kterého zdokonalujeme získané dovednosti ze základního kurzu. V praxi to znamená zaměřit se především na přesné značení místa nálezu dané látky a postupné zvyšování obtížnosti při jejím zakládání neboli ukrývání. Zásadní je také trénovat prodloužení doby vyhledávání výbušniny, u obhajujících zkoušek je totiž pro každou disciplínu časový limit 20 minut. V neposlední řadě cvičíme se psy takzvané napachování, což není nic jiného než učení se rozlišit další látky. Jak často a v jaké formě bude následný trénink probíhat, je plně v režii psovoda,“ přibližuje rotmistryně Prokopcová.

Velká dávka trpělivosti a motivace

Každý pes ale není vhodný adept na „speciála“. Pro vyhledávání výbušnin je nutná velká chuť a motivace k práci. Pes musí být schopný plně se koncentrovat a nevnímat rušivé vlivy okolí, jako jsou hluk, přítomnost jiných osob nebo ostatní pachy. Aby dokázal aktivovat své smysly jen k jediné věci – k nálezu hledané věci, je potřeba pravidelně cvičit. Jako imitace reálných míst prohledávacích operací se využívají například sklady materiálu, parky vojenské techniky, nástupiště s řadou beden nebo stará zavazadla.

Dalším důležitým předpokladem je také vzájemný vztah psovoda a jeho čtyřnohého svěřence. „Psovod musí svého psa dokonale znát, musí umět rozeznat jeho chování, jeho hranice a také si nastavit způsob spolupráce při vyhledávání. Třeba jestli vést psa přímo rukou, nebo mu naopak nechat volnost při prohledávání. Jestli pejska odměnit po objevení vzorku pamlskem nebo jen hrou s míčkem,“ dodává četařka Zdeňka Čermáková.

Zkoušky jednou ročně

Na rozdíl od hlídkových psů, kteří skládají zkoušky jednou za dva roky, „speciálové“ musí před komisi každý rok. Jack a Carloss absolvovali v loňském roce základní kurz, letos v červnu to bude tedy poprvé, kdy budou obhajovat zadanou kategorii ze speciálních pachových prací. Zkoušky se skládají ze dvou částí. První prověřuje všeobecný výcvik (poslušnost, průlez tubusem, lhostejnost vůči osobám atd.), druhá speciální je zaměřena na vyhledávání látek ve vnějších a vnitřních prostorách, dále dopravních prostředcích a zavazadlech. Hodnotí se vypracované návyky služebního psa ve vyhledávání, snaha a ochota psa spolupracovat se psovodem. Cílem je samozřejmě nalezení založených vzorků v určeném prostoru.