Polsko nakupuje dvě průzkumné družice, posílí tím armádní schopnosti

„Děkuji za naše rozhovory, které byly nepochybně nesmírně zajímavé a svědčí o úzkých polsko-francouzských vztazích – jak v bilaterálním kontaktu, tak v rámci Evropské unie a Severoatlantické aliance. Dnes jsme měli možnost společně schválit dohodu mezi evropskou společností Airbus a její francouzskou pobočkou a Agenturou pro vyzbrojování o vybavení polské armády dvěma průzkumnými družicemi. Jedná se o mimořádně důležitou schopnost a příležitost doplnit vše, co přichází se schopnostmi odstrašování a včasného varování. Jak ve vojenské, tak v civilní dimenzi,“ poznamenal vicepremiér a ministr obrany Polska Mariusz Błaszczak po setkání se Sébastienem Lecornu, šéfem francouzského ministerstva obrany.

Místopředseda vlády M. Błaszczak hostil ve Varšavě francouzského ministra obrany. Během jednání byl uzavřen kontrakt na dodávku 2 pozorovacích družic s přijímací stanicí v Polsku. Šéf polského ministerstva národní obrany poznamenal, že polská strana bude mít po podpisu smlouvy přístup k satelitním snímkům.

„Naše smlouva se týká pořízení dvou satelitů pro polskou armádu, které budeme mít pod polskými barvami do roku 2027. Je nesmírně důležité, že zobrazování použijeme nyní, po podpisu smlouvy. Naše dohoda se týká dvou satelitů, ale také pozemní stanice, kde budou tyto snímky zpracovávány. Naše polské satelity budou nakonec fungovat jako součást francouzské konstelace, což dále zvýší průzkumné schopnosti. – poznamenal Błaszczak.

Nové družice zvýší schopnosti polské armády v oblasti získávání průzkumných dat na základě pozorovacích družic působících v rámci francouzsko-polské konstelace. Díky nim bude možné získávat průzkumná data v oblasti obrazového průzkumu s přesností 30 cm a provoz v konstelaci umožní zobrazit mnohem větší oblast Země, než je možné v případě jedné země.

„Jsem rád, že na základě spolupráce s Francií získá polská armáda nové schopnosti. Jsou důležité nejen z vojenských důvodů, ale umožní také včasné varování v situacích přírodních katastrof. To je pro státní hasičský sbor mimořádně důležitá schopnost. Takže jsem rád, že se tyto možnosti výrazně rozšíří,“ dále dodal Błaszczak

„Náš podpis této smlouvy významně přispěje ke zvýšení schopností polské armády v oblasti průzkumu situace na bojišti. Současná situace ukazuje, jak je důležité, aby každá země byla nezávislá a autonomní při vlastním hodnocení situace. Proto je nesmírně důležitá z hlediska autonomie, ale i z hlediska bezpečnosti. Vesmír se stále více militarizuje a má stále větší dopad na válčení a způsob rozpoznávání situací. Proto vás ujišťuji, že servis a vybavení dodáme ve vynikající kvalitě,“  poznamenal šéf francouzského ministerstva obrany.

Ministři obrany během jednání nastolili otázku spolupráce v rámci mezinárodních formátů: Severoatlantické aliance, Evropské unie a Visegrádské skupiny a také otázky bilaterální vojenské spolupráce. Diskutovali také o bezpečnostní situaci v regionu se zvláštním důrazem na podporu Ukrajině, která se brání ruské agresi.

„Náš rozhovor se týkal také polsko-francouzské spolupráce. Mluvili jsme o podpoře Ukrajině, která se brání ruskému útoku. Mluvili jsme o tom, co můžeme společně udělat pro podporu Ukrajiny,“ uvedl na konci jednání Błaszczak.

Zdroj: MO Polska

Foto Maciej Nędzyński/CO MON