Bůh a armáda – Historie a současnost duchovní služby Armády České republiky

Martin Vaňourek a Jiří Ignác Laňka jsou autory nejnovější knihy Bůh a armáda, kterou vydalo nakladatelství Grada. Kniha je nejen působivým čtením, ale i přiblížením duchovní služby laické veřejnosti.

 Veritas Domini vincit 

Vojenskou duchovní službu mají mnozí spojenou především s literárními a televizními postavami, jako je Haškův feldkurát Katz, nebo otec Mulcahy z populárního MASH. Taková redukce však zakrývá bohatou a fascinující historii jedné z tradičních – byť nedoceňovaných – složek ozbrojených sil. Seznamte se s dějinami i současností Duchovní služby AČR. Poznáte osudy lidí, kteří často přinášeli až nemyslitelné oběti v dobách válečné temnoty i diktatury, aby věrni svému přesvědčení bránili pravdu Boží i svůj národ.

Pro naše čtenáře máme připravený kód na slevu 25 %: ARMADA

Platí do 15. 12. 2022 pouze na www.albatrosmedia.cz.