Poprvé v historii Ukrajiny existuje polní uniforma pro ženy. Další na řadě jsou dámské neprůstřelné vesty

Ministerstvo obrany Ukrajiny schválilo referenční vzorek letního polního battledresu pro vojákyně ozbrojených sil Ukrajiny. Od této chvíle je dámská letní polní uniforma oficiálně přijímána k poskytování v ozbrojených silách Ukrajiny.

Práce na realizaci dámského polního stejnokroje byly zahájeny již v roce 2022 v souladu s příkazem ministryně a z iniciativy projektu Arm Women Now, veřejné iniciativy Forma Two a za účasti poradce – pověřeného zástupce spol. prezidenta Ukrajiny k bezbariérovým otázkám: proběhla řada jednání pracovních skupin, vývoj, testování uniformy a nakonec je schválena.


Podle ministra obrany Ukrajiny Oleksije Reznikova byla na základě výsledků vojenských (experimentálních) zkoušek letního polního obleku pro vojákyně schválena technická specifikace pro tento typ oděvu.

„V uvedeném časovém horizontu probíhají příslušné procedury pro model letního polního obleku pro služebnice. Technické specifikace a referenční vzorek již byly schváleny. Proto budou v nejbližší době zahájeny příslušné postupy pro zadávání zakázek a zásobování vojáků,“ řekl Oleksij Reznikov.
Dodal také, že ministerstvo oceňuje každého vojáka a služebnici naší hrdinské armády. Proto v aktualizovaném modelu obleku, byla zohledněna všechna přání a připomínky služebnic, které se zúčastnily vojenských (experimentálních) zkoušek.


„Věřím, že v nové uniformě bude mnohem pohodlnější plnit jak bojové, tak týlové povinnosti. Mimochodem ani ne ve všech členských zemích NATO [dámská uniforma existuje], jejichž standard se používá na krejčovství. A vůbec, ženské vojenské uniformy nebyly v žádné zemi samozřejmostí.


Například v USA mohou ženy sloužit v armádě od roku 1948, zatímco teprve v roce 2009 začaly vyvíjet a zavádět ženské uniformy. Teprve v roce 2011 americké ozbrojené síly vyvinuly ženskou verzi uniformy vhodnou podle antropologických parametrů. V izraelských obranných silách, kde ženy také slouží povinnou vojenskou službu již více než 50 let, se ženské uniformy nevydávají ve všech jednotkách. Troufáme si tedy tvrdit, že patříme mezi lídry,“ řekl Oleksii Reznikov.


Ministr navíc zdůraznil, že probíhají i práce na zavádění dámské vesty
„První vzorky dámských neprůstřelných vesty jsou již k dispozici. Jsou analyzovány z hlediska shody s technickou specifikací. Po všech příslušných zkouškách a schváleních budou schváleny referenční vzorky neprůstřelných vesty. Nakonec naše vojenské služby, které hájí naši země bude mít možnost získat nejen polní uniformu, ale také osobní ochranné prostředky podle svých antropometrických údajů,“ poznamenal Oleksii Reznikov.
V současné době slouží v ozbrojených silách Ukrajiny asi 42 000 žen, z toho asi pět tisíc je v první linii, kde plní bojové úkoly na stejné úrovni jako muži.