Ramstein Guard – Česko cvičilo rušení ze země i ze vzduchu

Schopnost rušit a reagovat na rušení – tak by se dalo charakterizovat specializované mezinárodní cvičení s názvem Ramstein Guard, které je vyvrcholením výcviku příslušníků vzdušných a pozemních sil v oblasti elektronického boje. Výcvik probíhal poslední dubnový týden ve vzdušném prostoru České republiky.

Každoroční cvičení pro více než 200 mezinárodních účastníků se zaměřuje na vedení elektronického boje – nejde jen o zajišťování a vyhodnocování různých typů signálu pro identifikaci vlastních sil i protivníka, ale i o odvrácení hrozeb nepřítele. Vojáci například cvičí činnost bojových směn za elektronického působení, rušení nebo klamání komunikace, radarů a navigačních systémů.

„Nikdy dopředu nevíte, čím bude nepřítel disponovat, jaký typ rušení použije a zda je radiolokační prostředek nebo letoun vůbec schopen reagovat. Proto cvičíme, aby si obě strany vyzkoušely své možnosti a technici, operátoři a piloti si v praxi procvičili své dosavadní zkušenosti,” vysvětluje zástupce koordinátora cvičení podplukovník Petr Závorka s tím, že jde vždy o předem připravené simulované situace dle zpracovaného scénáře.

Koordinace a spolupráce s NATO

Celé cvičení bylo řízeno z Centra kombinovaných vzdušných operací CAOC v německém Uedemu prostřednictvím řídícího a koordinačního centra v Hlavenci. „Právě tady máme řídící centrum každý rok. Operační personál, včetně skupiny bojových řídících letového provozu, cvičí schopnost vést bojovou činnost za podmínek degradace radarové informace i rádiové komunikace. Dále je to pro nás dobrá příležitost, jak si vyzkoušet spolupráci se zahraničními účastníky,“ říká důstojník střediska kapitán Radek Škuta. Ramstein Guard je součástí programu NEWFIP (NATO Electronic Warfare Force Integration Programme).

Radiolokátory terčem

„Soudobé vojenské operace jsou vedeny ve stále komplexnějším elektromagnetickém prostředí. Vedení bojové činnosti v podmínkách elektronického boje patří mezi standardní výcvikové aktivity Vzdušných sil Armády České republiky, při níž využíváme spolupráce s 53. plukem průzkumu a elektronického boje,“ přibližuje podplukovník Závorka. 

„Cílem tohoto cvičení bylo opět prověřit činnost směn 262. radiotechnického praporu v podmínkách elektronického boje. Priorita a úkol našeho vojska je vést nepřetržitý přehled o vzdušné situaci, proto musí cvičící rozpoznat elektronické působení, které přichází jak ze země, tak ze vzduchu, a musí tomuto působení při plnění úkolu efektivně čelit. Vést činnost v podmínkách elektronického boje znamená provádět činnost za ztížených okolností, proto musí obsluhy radiolokátorů využít veškeré své znalosti a dovednosti,“ dodává zástupce velitele 262. radiotechnického praporu major Václav Macháček.

Mezinárodní prostředí

Původcem rušení byly i prostředky zahraničních partnerů. Z letecké základny Čáslav působil letoun Dassault Falcon 20, který ovlivňoval jak radiolokační techniku, tak elektronické systémy ostatních letounů. DA-20 poskytuje pro účely výcviku soukromá společnost Draken Europe, civilní kontraktor NATO. Radiotechnická rota nedaleko Žatce zas byla dislokací pozemního rušiče MRV (Mini Radar Van), jehož vlastníkem je NATO Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS) z britského Yeovil.

Neocenitelný přínos

Do cvičení se zapojily všechny podřízené útvary Vzdušných sil Armády České republiky s téměř dvaceti kusy letecké techniky. Piloti si vyzkoušeli použití systémů vlastní ochrany, včetně úhybných manévrů a odpal klamných cílů. Letečtí návodčí (JTAC – Joint Tactical Air Controller) zase cvičili v Boleticích navedení letounů na cíl za podmínek rušení komunikačních a GPS prostředků. Pro nováčky v oblasti radiolokace měl Ramstein Guard hlubší význam, což potvrzují slova poručíka Lukáše Janouška z radiotechnické roty v Hrušovanech.

„Poprvé se tohoto cvičení účastním přímo, ne jako pozorovatel nebo student. Z pohledu člena radiotechnické roty mohu posoudit spoustu aspektů, které vzniknou nebo souvisejí s přípravou a provedením takového typu cvičení. Vše se povedlo, a to jak po stránce logistické, tak i technické. Navíc jsem také studoval radiolokaci, stejně jako kolegové, kteří se na přípravě cvičení podíleli, a tak jsem rád, že jsem po delší době viděl to, co si člověk přečte ze skript a co jen tak neuvidí.“ „Cvičení Ramstein Guard má pro příslušníky vzdušných sil neoddiskutovatelný přínos a zůstane nedílnou součástí jejich výcviku,“ uzavírá podplukovník Závorka.