Ukrajině dodáme dělostřeleckou munici, rozhodla vláda

Ministři obrany a zahraničí EU podpořili novou iniciativu na urgentní dodávky dělostřelecké munice a společný nákup munice ráže 155 mm pro Ukrajinu. Při společném nákupu se EU chystá navázat na existující projekt Evropské obranné agentury (EDA), která má celý proces významně usnadnit. Členským státům, které se do iniciativy zapojí, ať už cestou společného pořizování munice pro Ukrajinu nebo cestou urychlených dodávek munice, bude pomoc minimálně z poloviny proplacena z Evropského mírového nástroje (EPF).

Cílem iniciativy EU je rychlá odpověď na žádost Ukrajiny o dodání urgentně potřebné dělostřelecké munice, konkrétně především munice ráže 155 mm. Státy mají jednak výměnou za částečnou finanční kompenzaci z EPF urychleně dodat už existující zásoby této munice a současně ji mnohonárodně pořizovat s výhledem Ukrajiny, jakožto finálního odběratele. Pro tyto účely se členské státy rozhodly vyčlenit z EPF celkem 2 mld. EUR.

Pro společné pořizování munice, ať již za účelem doplnění národních skladů, či s cílem následného dodání Ukrajině, poslouží projekt Evropské obranné agentury (EDA). Tímto krokem se zajistí jednak výroba a dodání potřebného počtu munice Ukrajině, ale zároveň se také podpoří evropský obranný průmysl a státy tak aktivně přispějí k dalšímu prohloubení evropské obranné spolupráce. Aby se do tohoto projektu mohly členské státy zapojit, podepsaly na okraj tzv. JUMBO FAC, tedy zasedání Rady pro zahraniční věci EU ve formátu ministrů zahraničních věcí a obrany, dohodu (projektové ujednání).

Do projektu se zapojila i ČR. Ministryni obrany včera při podpisu zastoupil náměstek Daniel Blažkovec. „Souhlas s urychlenými dodávkami a nákupy dělostřelecké munice 155 mm pro Ukrajinu, jehož součástí je alokování dvou miliard eur z Evropského mírového nástroje (EPF) považuji za nesmírně významný. Nejde jen o samotnou pomoc, ale i o symbol společné a přetrvávající podpory Ukrajiny,“ sdělil bezprostředně po podpisu náměstek Blažkovec. V Evropě nyní funguje 15 firem, které umí dělostřeleckou munici ráže 155 mm vyrobit. Český průmysl je připraven se do chystané iniciativy zapojit. „ČR to přinese značné výhody. Jednak opět podpoříme Ukrajinu, zadruhé budeme nakupovat za nižší cenu, protože se díky EDA vyhneme administrativním poplatkům za projektové řízení. Celý proces bude kromě toho svrchu koordinován a sníží se byrokratická zátěž,“ vyzdvihl s tím, že jde i o významný signál vůči obranným průmyslům o potřebě navýšit výrobní kapacity.

EU chce víc vycvičených ukrajinských vojáků

Ministři na jednání také znovu zdůraznili úlohu mise EU sloužící k výcviku ukrajinských vojáků. V tomto projektu bezprecedentních rozměrů se v nedávné době podařilo v podstatě zdvojnásobit prvotní míru ambice, kdy se nově počítá s vycvičením až 30 000 ukrajinských vojáků do konce letošního roku. „Důvodem je chystaná jarní ofenzíva a úspěšný průběh mise,“ upřesnil náměstek Daniel Blažkovec.

V ČR se od 1. dubna plánuje již třetí výcvikový cyklus zaměřený na vševojskovou a specializovanou přípravu. Celkem se ho účastní zhruba 650 ukrajinských vojáků. Dosud výcvikem prošlo téměř 1200 příslušníků ukrajinských ozbrojených sil, ambicí je připravit na českém území zhruba 4000 vojáků do konce tohoto roku.

„Kromě této přípravy náš ženijní mobilní tým v Polsku cvičí ukrajinské ženisty a v blízké budoucnosti se plánuje vyslání mobilních týmů se zdravotnickou a OPZHN specializací,“ doplnil.