Vítkov dnes hostil vojáky, kteří se vrátili z mise na Slovensku

Na Vítkově slavnostně nastoupily více než čtyři stovky vojáků, kteří sloužili v 1. úkolovém uskupení mnohonárodního bojového praporu na Slovensku. Leč, je třeba zmínit, že prvním úkolovým uskupením byli vojáci složení zejména ze 43. mechanizovaného praporu, šlo tedy zřejmě o nulté uskupení… Češi jednotce, v níž jsou společně se Slováky, Němci, Slovinci a Američany, velí. Uskupení vzniklo, aby posílilo východní křídlo NATO po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu.

Podle ministryně obrany má jednotka čítající přes tisícovku vojáků demonstrovat odhodlání spojenců bránit státy na východním křídle Severoatlantické aliance, odstrašit možného agresora a v případě napadení Slovenska jej bránit. „Tento úkol byl bezezbytku splněn. Jsme jednotní, odhodlaní a připravení bránit naši svobodu. Jsem na vás hrdá,“ prohlásila v projevu Jana Černochová a vojáky pochválila za vybudování „skvěle fungujícího týmu“.

Slovenská mnohonárodní bojová jednotka v oblasti Lešť u Zvolena je jednou z osmi, jimiž NATO posílilo linii od Baltu až po Černé moře. Vojáků na východní hranici Aliance je nyní rozmístěno zhruba 40 tisíc nepočítaje ozbrojené síly jednotlivých států.

Slovenská mise je výjimečná jednak geografickou blízkostí konfliktu a také nezanedbatelným nasazením vojáků aktivní zálohy. „Vaše mise má dvě poprvé. Jedná se o vojenskou operaci v bezprostředním sousedství naší země. Dokonce na území našeho bývalého společného státu. (…) Druhým milníkem je, že poprvé s profesionálními vojáky vyjeli ve větším počtu i členové aktivní zálohy. Nyní můžeme říct, že se osvědčili jako pevná součást funkční jednotky,“ podotkl v projevu náčelník Generálního štábu AČR generálmajor Karel Řehka. Aktivních záložníků vyjelo na Slovensko s touto rotací 13, jednalo se o jejich největší akci v poslední době.

  1. úkolové uskupení Armády ČR Multinational Battlegroup na Slovensku čítalo přesně 433 vojáků z povolání, jádro tvořili příslušníci 41. mechanizovaného praporu. Jednotka, v níž bylo také 15 žen, převzala operační úkol 24. června 2022. Svým následovníkům jej předala 12. prosince 2022. První jednotce velel plukovník gšt. Ladislav Bujárek. Mise je podle něj výjimečná tím, že vojáci byli ve velice krátké době mj. schopní vyslat úkolové uskupení na posílení východního křídla. „Naší reakcí jsme dokázali, že česká armáda je ve stavu, kdy se s ní může počítat,“ uvedl Bujárek.

Během slavnostního nástupu byli vybraní členové 1. úkolového uskupení oceněni resortními vyznamenáními a věcnými dary. Čtyři vojáci převzali z rukou velvyslankyně Niky Rotar medaile ministra obrany Slovinské republiky II. a III. stupně za nadstandardní spolupráci se slovinským úkolovým uskupením.