Zaměstnanci Leteckých opraven Malešice čeká nová, kolektivní smlouva

Několikaměsíční vyjednávání odborových předáků z odborných divizí a managementu státního podniku LOM PRAHA dospělo do zdárného konce. Ředitel LOM PRAHA s.p. Jiří Protiva a předsedové tří základních organizací Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády (ČMOSA) Milan Hruška, Pavel Kašparovič a Jiří Šumpík stvrdili svými podpisy Kolektivní smlouvu na rok 2023.

„Státní podnik LOM PRAHA se v rámci konstruktivního jednání dohodl s odbory na Kolektivní smlouvě pro rok 2023. Vedle nezbytných úspor zejména v oblasti energií zachováváme zaměstnanost a postupně plošně i individuálně navyšujeme mzdy,“ řekl ředitel LOM PRAHA, s.p. Jiří Protiva.

Výsledek dvoustranného jednání mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem se promítl do bezmála čtyřiceti stránkového dokumentu, který zevrubně popisuje kolektivní práva a povinnosti, dále odměňování zaměstnanců, pracovněprávní vztahy, sociální oblast, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí nebo předcházení sporům. Význam schváleného dokumentu zvyšuje fakt, že odborová organizace uzavírá Kolektivní smlouvu také za nečleny ČMOSA. Nejpozději do 15 dnů od podepsání smlouvy budou s jejím obsahem seznámeni všichni zaměstnanci státního podniku LOM PRAHA.

Text: Pavel Lang

Foto: Jitka Šuláková