Obrana nesouhlasí se závěry NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad ve své výroční zprávě za loňský rok, která byla dnes zveřejněna, uvedl, že Česko není dostatečně připraveno na krize. Ministerstvo obrany není v oblasti vnitřní bezpečnosti zodpovědné za krizové řízení, tím je Ministerstvo vnitra, dlouhodobě ale MO poukazuje na to, že legislativa v této oblasti není dokonalá. Jeho zástupci proto jednali s ministerstvem vnitra nebo s Asociací krajů České republiky, protože pod kraje spadají některé prvky civilní ochrany. „Zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu proto vnímáme jako součást debaty o této problematice. Jednoznačně ji vítáme a věříme, že pomůže urychlit nalezení řešení,“ řekla ministryně obrany Jana Černochová.

NKÚ dále ve zprávě považuje za riziko, že Ministerstvo obrany uzavírá smlouvy na dodávky zbraní přímo s vybranými zahraničními vládami. Ministerstvo obrany s touto kritikou nesouhlasí. Zadávání zakázek v oblasti bezpečnosti a obrany bez výběrového řízení umožňuje zákon. Shodně postupují i další spojenci v Evropské unii a Severoatlantické alianci. Ministerstvo obrany důsledně dbá na to, aby, pokud je to možné, bylo výběrové řízení vypsáno. Dokládají to statistiky za loňský rok, podle kterých asi 70 procent zakázek v resortu Ministerstva obrany bylo zadáno bez využití zákonné výjimky. Opačně úřad postupuje u významných akvizic, které není možné pořizovat jiným způsobem. Například letadla F-35 nelze pořizovat jinak než mezivládní dohodou s USA. Důležitým faktorem v současné světové bezpečnostní situaci je také urychlení dodávek, pokud je zakázka zadána tzv. „napřímo“.

„Zpráva NKÚ si částečně protiřečí. V minulosti nás úřad kritizoval, že jsme v modernizaci armády nepostupovali dostatečně rychle. Na druhou stranu nás nyní kritizuje za to, že v zájmu zrychlení někdy využíváme formu mezivládní spolupráce,“ poznamenala ministryně Černochová. „NKÚ by možná mělo zvážit svou metodiku, ve které na jedné straně chce, abychom rychle modernizovali armádu, a na druhé očekává vyhlašování veřejných výběrových řízení, kdy mnohdy čekáme několik let, než nám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potvrdí její výsledky,“ dodala.